НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

методичні рекомендації

Б. В. Михайлов, О. І. Сердюк, В. А. Федосєєв

* Публікується за виданням:
Михайлов Б. В., Сердюк О. І., Федосеєв В. А. Нормативні документи, які регламентують діяльність психотерапевтичної мережі України: Методичні рекомендації. — Харків, 2002. — 11 с.

Для оптимізації практичної та організаційної діяльності психотерапевтичної мережі створена підбірка витягів з діючих державних та відомчих нормативних регламентуючих документів.

1. ШТАТНІ І ПОСАДОВІ НОРМАТИВИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Штатний і структурний розподіл психотерапевтичної мережі у лікувально-профілактичних установах України регламентовано наказом МОЗ від 23.02.2000 № 33 у відповідних додатках, які наводяться нижче.


Додаток 10

Тимчасові штатні нормативи
медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь психіатричних лікарень (відділень, палат), в тому числі дитячих

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-психотерапевтів встановлюються в загальнопсихіатричних відділеннях з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, в відділеннях пограничних станів та психосоматичних розладів з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

5. Педагогічний персонал

53. Посади психологів встановлюються в залежності від обсягу роботи, але не менше 1 посади на 200 ліжок.

Посади психологів-судових експертів встановлюються:


Додаток 17

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь психоневрологічних диспансерів

1. Лікарський персонал

1.3. Посади лікарів-психотерапевтів уводяться з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів-психіатрів дільничних, але не менше 1 посади на диспансер.

2. Середній медичний персонал

2.2. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів-психіатрів установлених згідно з пп. 1.2, 1.3 і п.1.5.

3. Молодший медичний персонал

3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну посаду лікаря, встановлених згідно з пп. 1.1–1.3, 1.5.

5. Педагогічний персонал

5.1. Посади психологів для надання амбулаторної допомоги вводяться в залежності від обсягу роботи, але не менше 1 посади на диспансер (відділення).

Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу психоневрологічних диспансерних відділень (кабінетів) у складі міських поліклінік або лікарень в містах.

Посади медичного і педагогічного персоналу психоневрологічних диспансерних відділень (кабінетів) установлюються в штаті однієї з міських поліклінік або лікарень за відсутності в місті (міському адміністративному районі) психоневрологічного диспансеру згідно з п.п. 1.1–1.6, 2.1–2.3, 2.7а (в диспансерних відділеннях і кабінетах лікарень, які не мають поліклінічних відділень), 2.7б, 3.2, 3.3 (у диспансерних відділеннях і кабінетах лікарень, які не мають поліклінічних відділень), 5 і додатково за нормативами:

6. Посади психологів, уведених за п. 5 (розділ I), можуть бути замінені на посади лікарів-психологів.

Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу денних стаціонарів та лікувально-виробничих майстерень при психоневрологічних (психіатричних) і лікувально-профілактичних установах

1. Денні стаціонари


Додаток 26

Тимчасові штатні нормативи структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, діагностичних центрів, центрів медичної статистики

29. Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу психотерапевтичного кабінету

При визначенні штатів психотерапевтичних кабінетів, які організовуються у складі обласних, міських поліклінік та поліклінічних відділень центральних районних лікарень та закладів психоневрологічного профілю, що безпосередньо обслуговують не менше 25 тис. дитячого та 30 тис. дорослого населення, застосовуються штатні нормативи:

Примітка.
Штати психотерапевтичних кабінетів інших закладів (міських поліклінік консультативно-діагностичної допомоги, психоневрологічних диспансерів) установлюються за наявності 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.


Додаток 1

Тимчасові штатні нормативи
медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку одна посада на відповідну кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) Найменування посад лікарів Кількість ліжок
Психосоматичної патології Лікар-психотерапевт 25

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п.1) встановлюються:

ж) у відділеннях з ліжками відновного лікування — по 0,5 посади лікаря-психотерапевта та лікаря-рефлексотерапевта;

и) у відділенні психосоматичної патології — з розрахунку 1 посада психолога на 60 ліжок.


Додаток 2

Тимчасові штатні нормативи
медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь центральних міських і міських лікарень (медико-санітарних частин), розташованих у містах з населенням понад 25 тисяч чоловік

Лікарський персонал

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п.1) встановлюються:

і) посади лікарів-психотерапевтів — на 300 ліжок.


Додаток 6

Тимчасові штатні нормативи
медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь та їдалень госпіталів для інвалідів та ветеранів війни

Лікарський персонал

2. Посади лікарів для амбулаторного прийому інвалідів війни, Армії та ветеранів війни встановлюються в залежності від затверджених органом управління охорони здоров’я за підпорядкуванням відвідувань і наступної кількості відвідувань на 1 годину прийому:

Найменування посад Кількість відвідувань на 1 годину прийому
Лікар-психотерапевт 3

Додаток 16

Тимчасові штатні нормативи
спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення

Лікарський персонал

9. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню встановлюються з розрахунку:

Найменування лікарських посад Кількість посад на кількість постраждалого дорослого населення. Примітки
Лікар-психотерапевт 0,5 на 120 тис. чол., але не менш Якщо розрахункове число лікарських посад перевищує 3, то вводиться не більше 3 посад лікарів.

Додаток 50

Тимчасові штатні нормативи
медичного, управлінсько-допоміжного персоналу міських лікарень «Хоспіс»

Лікарський персонал

2. Посади лікарів-психотерапевтів або психологів встановлюються з розрахунку 1 посада на 25 ліжок.


2. ПІДГОТОВКА КАДРІВ І АТЕСТАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ

Спеціальність «Психотерапія» за № 88 міститься у «Номенклатурі лікарських спеціальностей», затвердженій наказом МОЗ 19.12 1997 № 359.

Підготовка кадрів психотерапевтів проводиться шляхом спеціалізації за фахом «Психотерапія» осіб, які у порядку передбаченому наказом МОЗ від 25.12.1992 № 195 допущені до лікарської діяльності.

Після закінчення курсів спеціалізації проводиться атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за означеною спеціальністю (наказ МОЗ 19.12.1997 № 359).

За результатами атестації закладом освіти видається сертифікат встановленого зразка.

Спеціалізація проводиться у термін 4 місяці за навчальним планом та програмою, розробленою за вказівкою МОЗ України від 11.03.1999 № 513 Харківською медичною академією післядипломної освіти та Донецьким медичним університетом, яка затверджена МОЗ України 27.10.2000 р.

Подальша атестація психотерапевтів на присвоєння кваліфікаційної категорії також визначається наказом МОЗ 19.12.1997 № 359.

П. 3.1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за спеціальностями передбаченими «Номенклатурою лікарських спеціальностей», які працюють за сертифікатом «лікарі-спеціаліста» та закінчили протягом року перед атестацією передатестаційний цикл в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти.

…Лікарі спеціалісти, які закінчили навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі і мають необхідний стаж практичної роботи за даною спеціальністю, допускаються протягом року після закінчення навчання до атестації… без проходження передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони складають перед закінченням навчання на кафедрах закладів післядипломної освіти, факультетів післядипломної освіти на яких створені екзаменаційні комісії за відповідним фахом.

II. 3.4. Лікарі … подають необхідні документи в територіальну атестаційну комісію:

 1. Заява.
 2. Звіт про діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи.
 3. Копія диплома.
 4. Копія трудової книжки.
 5. Копія сертифікату або свідоцтва про присвоєння категорії.
 6. Свідоцтво про іспит на присвоєння категорії.
 7. Атестаційний лист.
 8. (Рецензія).

П. 3.7. Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше 5 років…

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше 7 років…

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з даної спеціальності не менше 10 років…

П. 3.11. … Лікарям, які працюють за спеціальністю «Психіатрія», до стажу роботи для проходження атестації зараховується період роботи за спеціальностями «Наркологія», «Психотерапія», «Судово-психіатрична експертиза» і навпаки.

П. 4.1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають … особи, якім присвоєні кваліфікаційні категорії в строк до 5 років з дня попередньої атестації.

П 2.1. … Особи, які не працювали більше 3 років за конкретною … спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію … не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності без попереднього проходження стажування у порядку передбаченому наказом МОЗ України від 17.03.1993 № 48.

Витяг з наказу МОЗ України від 07.12.1998 р. № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти»

Назва спеціальності та циклів Контингент курсантів Тривалість навчання
88 Психотерапія    
88.1 Спеціалізація Лікарі-психіатри, невропатологи, наркологи, терапевти 4
88.2 Тематичні цикли а) психотерапевти;

б) лікарі лікувального профілю

0,5–1
88.3 Передатестаційний цикл Лікарі-психотерапевти 1

3. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В професійно змістовній частині своєї роботи лікарі-психотерапевти мають дотримуватися положень «Основ законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII. Особлива увага повинна приділятися виконанню положень статті 32. «… з метою запобігання шкоди здоров’ю населення забороняється проведення без спеціального дозволу Міністерства охорони здоров’я України розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів та інших аналогічних їм заходів з використання гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу».

Лікарі-психотерапевти мають також дотримуватися Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. № 1489–ІІІ. Особлива увага повинна приділятися виконанню положень:

Психотерапевти, які здійснюють медичну практику у закладах, які відносяться до суб’єктів господарської діяльності, приватної форми власності, а також, як фізичні особи мають додержуватися наказу державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2001 р. № 38/63 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезинфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю)». Особлива увага повинна приділятися виконанню положень:

П. 2.1.2. Медична практика здійснюється … на підставі ліцензії на певний вид медичної практики.

П. 2.2.1. Медичною практикою можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту.

П. 2.3.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють медичну практику повинні: … дотримуватися вимог щодо ведення медичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності затвердженими наказом МОЗ та Держкомстату від 31.07.2000 р. № 256/184…


Додаток

Документи, які необхідно подавати до учбових частин закладів (факультетів) післядипломної освіти для зарахування на цикли:

Для зарахування на ВСІ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

 1. Путівка або клопотання адміністрації.
 2. Посвідчення про відрядження.
 3. Паспорт.
 4. Посвідчення про шлюб (якщо диплом виданий на інше прізвище).
 5. Диплом (копія).

ДОДАТКОВО:

Для спеціалізації (4 місяці)

 1. Копія трудової книжки або справка з місця роботи про сумісництво з номером наказу завірена печаткою відділу кадрів.
 2. 2 фотографії 5×6.
 3. Сертифікат лікаря фахівця (копія).

Не підлягають зарахуванню на курси спеціалізації лікарі, що закінчили інтернатуру менше 3 років тому (винятки за розпорядженням МОЗ України).

Для передатестаційного циклу (1 місяць)

 1. Копія трудової книжки.
 2. Копія посвідчення про атестаційну категорію.
 3. Оригінал посвідчення про проходження підвищення кваліфікації.

У випадку, коли термін переатестації прострочений на 1 рік і більш або при перерві в професійному стажі 3 і більш років — лікар зараховується на стажування з одержанням сертифіката лікаря-фахівця. У такому випадку надання чергової категорії здійснюється на наступний рік.

Додатково подаються 2 фотографії 5×6.

Для тематичного удосконалення:

Оригінал посвідчення про проходження підвищення кваліфікації.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211