НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии »

«ШЛЮБНА ДИСТАНЦІЯ» І АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

В. С. Кривошеєв

Національний технічний університет «ХПІ»,
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

* Електронна публікація:
Кривошеєв В. С. «Шлюбна дистанція» і алкогольна залежність [Електронний ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper051.htm.

З кожним роком в Україні збільшується число осіб, залежних від алкоголю. Зловживання алкоголем негативно відображається на здоров’ї людини, її загальному фізичному та психологічному стані, суспільному і родинному житті, професійній та трудовій діяльності, підвищує ризик нещасних випадків, антисоціальної поведінки та правопорушень. На сьогодні відомо дуже багато причин, які сприяють формуванню алкогольної залежності. Та серед великої кількості цих причин і їх різноманітності генетичні фактори виникнення алкогольної залежності є, мабуть, найбільш недослідженими.

Генетичний аналіз дає змогу зробити припущення про вагому роль спадковості у людей, залежних від алкоголю. Наприклад, загальновідомий факт: ймовірність захворювання на алкоголізм різко зростає, якщо залежними від алкоголю були батьки. Також слід звернути увагу на явища екзогамії та гетерозису. Екзогамія — це ступінь територіальної віддаленості батьків респондента до укладання ними шлюбу. Гетерозис — явище, коли у шлюбній парі з віддаленими етносами може спостерігатися поява потомства з підвищеною життєздатністю у першому поколінні.

Мета нашого дослідження — виявлення «шлюбної дистанції» («шлюбного радіусу») у хворих на алкоголізм.

Об’єкт дослідження — зв’язок генетичних факторів з алкогольною залежністю.

Предмет дослідження — зв’язок «шлюбної дистанції» з алкогольною залежністю у пацієнтів наркологічного диспансеру.

Для виявлення залежності між екзогамією («шлюбним радіусом») і алкогольною залежністю нами було проведено дослідження хворих, які знаходяться на лікуванні у стаціонарі Харківського обласного наркологічного диспансеру. Було опитано 23 хворих алкогольною залежністю, усі чоловіки. Середній вік усіх хворих 42,9 років (від 28 до 71 року). В опитуванні головним питанням було питання щодо місця народження батьків хворого. Ці дані були оброблені і була визначена «шлюбна дистанція» (відстань між місцями, в яких були народжені батьки). В залежності від відстані місць народження (по паспорту) один від одного батьків, наші респонденти були розподілені на наступні три групи: а) батьки хворого народилися на відстані до 30 кілометрів один від одного; б) батьки хворого народилися на відстані від 30 до 300 кілометрів один від одного; в) батьки хворого народилися на відстані більшій за 300 кілометрів один від одного.

Внаслідок такого поділу були отримані наступні данні: перша група — 10 чоловік (43%); друга група — 8 чоловік (35%); третя група — 5 чоловік (22%).

Одержані нами результати узгоджуються з даними масштабних наукових досліджень професора І. К. Сосіна зі співавторами (2006).

Таким чином, результати нашого дослідження дають змогу припустити, що чим менший «шлюбний радіус», тим більша вірогідність захворіти на алкоголізм. Тема «шлюбної дистанції» є недостатньо дослідженою у науці, але досить важливою. «Шлюбна дистанція» може дати наукову інформацію, яка буде мати не тільки теоретичну вагомість, але й прикладну прогностичну, діагностичну, терапевтичну, профілактичну, психологічну значущість.© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211