НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии »

ОСОБЛИВОСТІ МАНІФЕСТНИХ НАПАДІВ ШИЗОФРЕНІЇ У ПІСЛЯРОДОВОМУ ПЕРІОДІ

О. С. Максименко

Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О. Ф. Мальцева, м. Полтава

* Електронна публікація:
Максименко О. С. Особливості маніфестних нападів шизофренії у післяродовому періоді [Електронний ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper064.htm.

Дане дослідження ґрунтується на досвіді спостереження за 50 хворими на шизофренію, що маніфестувала у післяродовому періоді.

У результаті дослідження встановлено, що найбільш часто у післяродовому періоді розвивались афективно-маячні, кататоно-онейроїдні та депресивні напади. До особливостей перебігу психотичних епізодів, що очевидно обумовлені складною соматоендокринною перебудовою організму жінки у післяпологовому періоді, варто віднести передовсім астенію. Астенія мала певну динаміку і суттєво впливала на клінічні особливості шизофренічного нападу.

На початкових етапах психозу астенія була більш виразною і характеризувалась значними вегетативними розладами у вигляді пітливості, серцебиття, запаморочення, що поєднувалось із підвищеною дратівливістю та реакціями істероформного типу. Наявністю астенічного симптомокомплексу передовсім можна пояснити короткочасність періодів психомоторного збудження, швидку стомлюваність хворих, їх особливу чутливість до психотропних препаратів, а також затяжний характер нападів з домінуванням у їх другій половині стану млявої депресії із сенестопатично-іпохондричними порушеннями.

Для нападів шизофренії у післяпологовому періоді були властиві розлади свідомості переважно у вигляді онейроїдних станів. При наявності інфекційних ускладнень післяпологового періоду мала місце аментивноподібна симптоматика. Часто в структурі психозу розвивались деліріозні порушення.

Особливість маячної симптоматики під час нападу полягала у поширеності так званого примітивного маячення (ворожіння, порчі), іпохондричного та маячення ревнощів. Окрім того, на більш ранньому етапі нападу тематика маячення стосувалась ситуації вагітності, пологів, догляду за дитиною.

Значне місце у клінічній картині психозу займала депресивна симптоматика із сенестопатично-іпохондричними розладами. До особливостей шизофренічного нападу також відносились хвилеподібність перебігу гострого періоду нападів із загостренням психопатологічної симптоматики на 12–14-й день, не дивлячись на інтенсивну терапію, а також наявність істероформної симптоматики у вигляді істеричних форм поведінки у гострому періоді психозу.


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211