НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии »

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТР ВІДБОРУ ТЕМАТИЧНИХ ХВОРИХ

В. І. Реміняк, І. В. Реміняк

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків

* Електронна публікація:
Реміняк В. І., Реміняк І. В. Консультативно-поліклінічне відділення Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України як центр відбору тематичних хворих [Електронний ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper091.htm.

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України (ІНПН) працює над виконанням єдиного завдання — наданням висококваліфікованої позалікарняної та стаціонарної допомоги дорослому та дитячому населенню України на сучасному рівні з кінцевою метою — зберегти здоров’я, зменшити захворюваність і смертність та відновити працездатність жителів, які мають неврологічні та психічні розлади, а також страждають на алкоголізм та наркоманію.

В своїй роботі ми маємо за головне єдність організаційно-методичної роботи та лікувально-діагностичної допомоги конкретній хворій людині.

ІНПН АМН України має потужну матеріально-технічну базу, найновіше обладнання й апаратуру, наукові кадри професорів, докторів медичних наук, наукових співробітників високої кваліфікації, які володіють усіма сучасними методами діагностики та лікування.

Наші співробітники мають багаторічний серйозний досвід організації допомоги хворим, що страждають на неврологічні та психіатричні розлади, а також хворим на алкоголізм та наркоманію.

В консультативно-поліклінічному відділенні інституту хворий отримує досконале нейрофізіологічне обстеження, висококваліфіковану консультацію фахівців різних профілів та рекомендацій наступного лікування.

За показаннями хворий направляється на стаціонарне лікування в клініку інституту на основі висновку лікарсько-консультативної комісії у складі лікаря-консультанта, керівника наукового підрозділу по профілю та головного лікаря клініки інституту.

Консультативно-поліклінічне відділення здійснює щоденний прийом від 830 до 1600 хворих, крім неділі та святкових днів за спеціальностями: невропатолог, психіатр, нарколог, дитячий невропатолог, дитячий психіатр, психотерапевт, неврозолог, отоневролог, нейроофтальмолог, сексопатолог, логопед, рентгенолог.

Відповідно до графіку прийом хворих здійснюють керівники функціональних підрозділів інституту: професори, доктори та кандидати медичних наук, провідні та старші наукові співробітники.

Консультативно-поліклінічне відділення має кабінети, обладнані сучасною апаратурою для проведення амбулаторного обстеження, при необхідності більш докладного та поглибленого обстеження хворі направляються у науково-дослідні лабораторії інституту, відділ ядерно-магнітнорезонансних та томографічних досліджень, біохімії, нейрофізіології та інші.

Для проведення консультативного огляду і, в разі необхідності, стаціонарного лікування, хворому необхідно мати направлення, виписку з медичної карти стаціонарного або амбулаторного хворого лікувального закладу, який направляє хворого на консультацію, документ, що підтверджує особу.

Показаннями для направлення на консультацію в консультативно-поліклінічне відділення інституту є:

1. Для хворих неврологічного профілю:

2. Для хворих нейрохірургічного профілю:

3. Для хворих психіатричного профілю:

4. Для хворих з пограничними станами:

5. Для хворих дітей та підлітків (до 15 років включно) з нервово-психічними розладами:

6. Для хворих з психічними розладами та розладами поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин:

7. Протипоказання до направлення хворих психіатричного профілю в консультативно-поліклінічне відділення ІНПН АМН України:

Таким чином, при направленні хворих до консультативно-поліклінічне відділення ІНПН АМН України необхідно керуватися перерахованими показаннями та протипоказаннями для цього.


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211