НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »

Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки

КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ І ПСИХОТЕРАПІЇ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ

Під редакцією Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської

* Електронна публікація:
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. — Харків, 2003. — Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria.

Діагностичний розділ

Терапевтичний розділ

Автори:

Рецензенти:

Затверджено на засіданні вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти (протокол № 8 від 19.10.2001 р.)

ПОЯСНЕННЯ

Поняття медичного стандарту зокрема в психотерапії невідривно пов’язане із забезпеченням якості лікування. Впровадження стандартів необхідне для підвищення рівня діагностики та лікування, усунення розбіжностей між медичною та психологічною моделями психотерапії, забезпечення гарантованого права людини на кваліфіковану медичну допомогу.

Стандарти містять два розділи — діагностичний та терапевтичний.

Діагностичний розділ базується на МКХ-10. Наведені діагностичні критерії практично подібні до таких, які наведені у «Критеріях діагностики та лікування психічних розладів та поведінки у дорослих» затверджених наказом МОЗ України від 27.10.2000 року № 271. У цей розділ додатково вміщені діагностичні критерії психічних і поведінкових розладів у дітей та психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин. Ці діагностичні критерії мають використовуватися у практиці психотерапевтів тоді, коли розлади психіки та поведінки діагностуються як провідна патологія з виставленням відповідного клінічного діагнозу з застосуванням рубрики і статистичного коду V розділу МКХ-10. Ці ж критерії мають використовуватися психотерапевтами тоді, коли розлади психіки та поведінки є супутніми, зокрема, в структурі соматичних захворювань і ідентифікуються на синдромальному рівні. В цих випадках відповідні синдроми можуть входити у структуру клінічного діагнозу соматичного захворювання, або виноситися у супутній діагноз. В першому випадку рубрика і статистичний код V розділу МКХ-10 не використовується, в другому випадку відповідна рубрика і статистичний код V розділу МКХ-10 використовується і виставляється після рубрики і статистичного коду відповідного розділу МКХ-10, як коморбідний розлад.

Терапевтичний розділ містить рекомендовані методи лікування, умови, очікувані результати, середній термін лікування.

Стандарти містять облігатні та факультативні обсяги надання допомоги з урахуванням амбулаторної та стаціонарної ланок.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211