НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ КИЇВСЬКИХ ПСИХІАТРИЧНИХ ШКІЛ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

І. В. Крук

Київ

* Публікується за виданням:
Крук І. В. Видатні представники київських психіатричних шкіл повоєнного періоду // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 81–82.

Повоєнний період слід вважати часом завершення формування самостійних київських психіатричних шкіл, що характеризуються поглибленою розробкою біологічного, психофізіологічного, а також клініко-психопатологічного та соціального напрямків. В повоєнному Києві працювали два психіатричних заклади: науково-дослідний психоневрологічний інститут і міська лікарня ім. акад. І. П. Павлова. В клініках інституту працювали академік В. П. Протопопов, професори А. Л. Абашев-Константиновський, Я. П. Фрумкін, А. С. Шмарьян. З ліквідацією в 1948 р. інституту, яка без сумніву зашкодила розвитку психіатричної науки в Україні, всі дослідження в галузі психіатрії зосередились у лікарні ім. І. П. Павлова. Тут знаходились кафедра психіатрії Київського інституту удосконалення лікарів, очолювана професором Й. А. Поліщуком, а потім — професором В. С. Шапошніковим, доцентом В. М. Кузнєцовим — керівником створеної в останні роки Асоціації психіатрів України; кафедра дитячої психоневрології, якою завідували професори П. І. Коваленко, Л. О. Булахова; відділ патології вищої нервової діяльності, керівниками якого були професор В. П. Бірюкович, а потім доктор медичних наук В. М. Синицький. Кафедрою психіатрії Київського медичного інституту завідував Я. П. Фрумкін. В клініці працювали доценти І. Я. Завилянський, Б. В. Шаров, Н. С. Керкіс, І. Д. Шевчук, а також І. А. Мізрухін та І. Е. Сливко, які після захисту докторських дисертацій очолили кафедри психіатрії Вінницького та Донецького медичних інститутів. У 60-і роки були виконані та захищені докторські дисертації практичними лікарями-психіатрами. С. М. Лівшиць став відомим завдяки дослідженням в галузі судової психіатрії, підготовці висококваліфікованих експертів. В. М. Блейхером була створена перша в Україні патопсихологічна лабораторія та організована підготовка патопсихологів у Київському державному університеті. О. Й. Теплицька багато років читала курс психопатології в Київському педагогічному інституті. За ініціативою Б. М. Куценка почав діяти консультативний психоневрологічний центр МОЗ України.

З 1969 по 1991 р. кафедру психіатрії Київського медінституту очолював професор Г. Л. Воронков, який багато років був головним психіатром МОЗ України. Його основні наукові дослідження присвячені питанням раннього розпізнавання, класифікації епілепсії, організації психіатричної допомоги. Разом з співробітниками кафедри Г. Л. Воронков видав атлас, таблиці та схеми з психіатрії, учбовий посібник для інтернів. Під його керівництвом були виконані та захищені 10 кандидатських дисертацій, серед учнів — два доктори наук: професор О. К. Напрєєнко, який очолив кафедру психіатрії Українського державного медичного університету, та Г. К. Дзюб.

Головними лікарями лікарні ім. І. П. Павлова були Ф. Д. Пащенко, який зробив значний внесок у розробку питань історії української психіатрії, П. М. Лепехов, А. Д. Ревенок. У 1992 р. було здійснено реформу лікарні: на її базі створено науково-виробниче об’єднання охорони психічного здоров’я, яке очолив В. Л. Лісовенко. В повоєнний період сформувалась та набула подальшого розвитку структура психоневрологічних та наркологічних диспансерів, якою керують в останні роки В. А. Демченко, А. Н. Вієвський.

В 1992 р. було створено Київський НДІ загальної та судової психіатрії (на базі колишнього філіалу Всесоюзного НДІ ім. В. П. Сербського), директором якого є професор А. П. Чуприков, з 1993 р. — головний психіатр України.

Сьогодні в Києві працюють 10 докторів наук — психіатрів, більш 40 кандидатів наук.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211