НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ПСИХІАТРІЇ

О. К. Напрєєнко, В. О. Процик

Київ

* Публікується за виданням:
Напрєєнко О. К., Процик В. О. Заснування київської клінічної психіатрії // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 106–108.

У середині XIX століття психіатрична допомога населенню м. Києва із початком розвитку клінічної психіатрії досягла якісно нового рівня. Це співпало із створенням у 1840 році медичного факультету при Київському університеті. Перші лекції з психіатрії у курсі терапії читав учень С. П. Боткіна — В. Т. Покровський, а після нього — професор Ф. Ф. Ергард, який з 1854 року завідував кафедрою державного лікарезнавства і працював ординатором, а потім консультантом Кирилівських «богоугодних» закладів. Ф. Ф. Ергард опублікував ряд праць, присвячених судово-психіатричній експертизі. З 1865 по 1868 роки посаду старшого лікаря Кирилівських «богоугодних» закладів обіймав доктор медицини С. Штернберг, який всебічно поліпшив обслуговування психічнохворих.

Самостійна кафедра психіатрії та нервових хвороб була організована в 1885 році. Її очолив І. О. Сикорський (1845–1919), який зробив значний внесок у вивчення психічних порушень у дітей, у 1906 році відкрив заклад для дефективних дітей, надрукував фундаментальну монографію «Всеобщая психопатология с физиогномикой» (1904), видав підручник «Основы теоретической и клинической медицины» (1910). Багато його праць присвячено вивченню «психопатичних епідемій», питань психотерапії, психогігієни. І. О. Сикорський з 1895 року керував виданням у Києві журналу «Вопросы невропсихической медицины», в 1898 році був одним з організаторів і головою Психіатричної спілки при імператорському університеті святого Володимира. У подальшому посаду професора психіатрії на цій кафедрі зайняв В. В. Селецький. У 1920 році кафедри психіатрії та неврології розділились.

Відбувалися зміни і в організації психіатричної допомоги. У 1900 році відкрилась перша в місті лікарня для алкоголіків. Важливим кроком до перегляду віковічних традицій будинку для «божевільних» був наказ головного лікаря Є. А. Копистинського (1921) про заборону застосування гамівних сорочок і зв’язування хворих.

З 1920 по 1924 рр. курс психіатрії в Київському медичному інституті читав П. І. Нечай, який довгий час працював завідуючим Кирилівської психіатричної лікарні, написав коротку історію цієї лікарні — «Очерк Кирилловских заведений» (1904). З 1925 року кафедрою завідував професор В. М. Гаккебуш (1881–1931), який очолив і кафедру судової психіатрії юридичного факультету Київського інституту народного господарства. У 1927 році на базі 4-го санаторію та Київської психотерапевтичної поліклініки було створено Київський-державний психоневрологічний інститут, який очолив В. М. Гаккебуш. Прекрасний клініцист і психотерапевт, він поставив на високий рівень вивчення та терапію неврозів, займався питаннями дитячої психоневрології, судової психіатрії, вивчення психопатій, особистості злочинця, видав «Курс судебной психопатологии» (1928), разом з Т. А. Гейером та А. Й. Геймановичем описав хворобу Гаккебуша–Гейера–Геймановича, видав монографію, присвячену церебротравматичній психічній патології. В. М. Гаккебуш був одним з організаторів видання журналу «Современная психоневрология», який виходив у Києві з 1925 по 1931 роки. Після його смерті курс психіатрії в Київському медичному інституті читав професор Є. А. Копистинський (1879–1967), який з 1936 по 1941 роки очолював кафедру психіатрії створеного на той час 2-го Київського медичного інституту. Йому належить біля ста праць з історії психіатрії, організації психіатричної допомоги, епілепсії, лікування психічних захворювань. У 1929 році Є. А. Копистинський опублікував перший підручник з психіатрії та нервових хвороб для фельдшерів українською мовою.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211