НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ В ПСИХІАТРІЇ

О. А. Насінник

Київ

* Публікується за виданням:
Насінник О. А. Громадські формування в психіатрії // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 108–110.

1987–1988 роки стали переломними в свідомості багатьох психіатрів. Цьому сприяли розпочаті в країні процеси демократизації та гласності. Свою роль відіграла й критика, хоча й не завжди об’єктивна, психіатрії з боку засобів масової інформації. Втрачалося довір’я до психіатрії. На республіканських нарадах, конференціях психіатрів висувались пропозиції про створення альтернативної державній професійної організації, в м. Києві ініціативною групою психіатрів, зокрема після з’єднання з відомим правозахисником С. Ф. Глузманом, була розпочата робота по підготовці необхідних документів та Установчого з’їзду. Ініціативна група через пресу і безпосередньо в усі психіатричні заклади звернулась з листом до психіатрів України. Цей лист відомий, але наведемо лише деякі рядки: «Назріла необхідність створення громадської професійної організації, незалежної від ідеологічного диктату й апаратних впливів, яка б спиралася у своїй діяльності на здорові сили суспільства й спроможна була на ділі змінити ставлення до психіатрії. Об’єднавшись в Асоціацію психіатрів України, ми отримаємо змогу на суто професіональній основі, незалежно від політичних та релігійних переконань, наукових шкіл і підходів поступово увійти в коло наших колег Заходу й Сходу, Півночі й Півдня. Тільки так ми зуміємо наздогнати свій вік. Об’єднавшись в Асоціацію, ми зуміємо звернути увагу Верховної Ради й Уряду України на необхідність ухвали невідкладних рішень, спрямованих на зміни у в повідних розділах права, поліпшення становища наших громадян, які страждають душевними захворюваннями».

12 січня 1991 року в Києві відбувся Установчий з’їзд лікарів-психіатрів України. Були присутні 35 делегатів із 14 регіонів республіки, що презентували 471 члена обласних (міських) відділень, і 3 делегати на правах спостерігачів. Представники колективів, які підтримали мету, задачі та принципи діяльності організації, затвердили Статут Асоціації психіатрів України, вибрали Правління, президента — В. М. Кузнецова, 28.03.91 р. Асоціація була зареєстрована Міністерством юстиції України.

На початок 1994 р. число членів Асоціації зросло до 775, осередків стало 24. За період своєї діяльності Асоціація здобула визнання у зарубіжних колег, була прийнята до Всесвітньої Асоціації психіатрів. Робочою групою Асоціації був створений альтернативний проект Закону України «Про психіатричну допомогу», підготовлений ряд пропозицій щодо поліпшення психіатричної допомоги. Постійно працює експертна Рада Асоціації. Налагоджені контакти з відомими фахівцями, в тому числі зарубіжними, їх лекції й практична допомога добре відомі відділенням Асоціації. Впроваджується спільно з зарубіжними фахівцями декілька науково-практичних програм. Підготовлений до друку перший випуск бюлетня Асоціації, закінчуються переклади важливих підручників з психіатрії.

Приїзд на Україну представників американського товариства родичів психічнохворих значно прискорив створення подібної громадської організації. 25.01.93 р. благодійне товариство «Надія» було затверджено розпорядженням Представника Президента у м. Києві з межою діяльності на Київ та Київську область. Товариством перекладені та надруковані декілька брошур-посібників по догляду за психічнохворими в сім’ї (по 20–30 тис. екз. кожна) і розповсюджені безкоштовно серед родичів хворих по Україні, готується виставка мистецтва психічнохворих. В Києві наприкінці 1993 р. також зареєстрована як громадська організація «Фонд сприяння охороні психічного здоров’я».

Такі перші кроки в створенні та роботі неформальних угрупувань свідчать, що суспільство починає розуміти необхідність допомоги офіційній медицині, взаємодії на основі однієї мети та спільних завдань — гуманізації психіатричної допомоги на Україні.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211