НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ СУЇЦИДАЛЬНИХ СПРОБ НА ЛЬВІВЩИНІ

Н. Ришковська, О. Фільц, Б. Сувало, Н. Долішня, О. Ришковська

Львів, Україна

* Публікується за виданням:
Ришковська Н., Фільц О., Сувало Б., Долішня Н., Ришковська О. До питання про вплив соціальних факторів на динаміку суїцидальних спроб на Львівщині // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 323–325.

Збільшення кількості хворих на депресію і скоєних суїцидів складає сьогодні одну з найактуальніших проблем психіатрії. З метою попереднього вивчення цієї проблеми нами проведена статистична оцінка кількості завершених та незавершених суїцидів за останні 5 років у Львівській області. Дослідження проводилось на матеріалах реанімаційного відділення обласної психіатричної лікарні та даних обласного статистичного управління.

Аналізуючи дані, можна зазначити наступне: в порівнянні з 1990 р. на Львівщині зросла кількість завершених суїцидів — від 209 в 1990 р. до 252 і 241 відповідно в 1994 та 1995 рр. Якщо в 1990 р. на 100 тис. населення припадало 7,6 завершених суїцидів, то в 1995 р. їх було вже 9,2. Причому, ріст завершених суїцидів «забезпечують» міста. У селах кількість самогубств відносно зменшується. Перше місце по області в цій статистиці займає Львів.

Згідно лікарських посвідчень про смерть, найбільш частою причиною смерті від завершених спробах самогубства є механічна асфіксія — 86%, застосування вогнепальної зброї та навмисне падіння з висоти становлять відповідно по 3%, отруєння — 2%. Серед самогубців із завершеною суїцидальною спробою осіб чоловічої статі в 7 разів більше ніж жінок, причому 84% з них скоюють самогубство в працездатному віці. В той же час серед жінок 50% завершених суїцидів припадає на пенсійний вік.

Кількість незавершених суїцидальних спроб зменшилась — від 198 в 1990 р. до 134 в 1995 р. У чоловіків і жінок в процентному відношенні кількість незавершених суїцидальних спроб суттєво не відрізняється. Слід відзначити зростання суїцидальних спроб серед працездатного населення (з 55,1% до 67,1%), а також серед тієї частини населення, яку з тих чи інших причин слід відносити до категорії «безробітних» (з 44,4% в 1990 р. до 55,2% в 1995 р.). Серед незавершених суїцидальних спроб переважають медикаментозні отруєння (83,3% в 1990 р. та 89,6% в 1995 р.), друге місце займають самопошкодження (відповідно 6,1% та 5,2%), третє — механічна асфіксія (відповідно 0,4% та 2,2%).

Провівши порівняльний статистичний аналіз динаміки завершених та незавершених суїцидів за 1990 та 1995 рр. по Львівській області, можна прийти до наступного висновку:

Наведені дані свідчать про необхідність створення відповідної соціальної та психотерапевтичної служби з метою соціального захисту населення та профілактики суїцидів перш за все в обласних центрах та великих містах.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211