НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ЛАНДШАФТНО-КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ІНСУЛЬТІВ В РЕГІОНІ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

В. Г. Деркач

Чернівці, Україна

* Публікується за виданням:
Деркач В. Г. Ландшафтно-кліматичні особливості і розповсюдженість інсультів в регіоні Північної Буковини // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 412–414.

В регіоні Північної Буковини (Чернівецька область) виділено три фізико-географічні області (В. М. Гуцуляк, 1995).

  1. Прут-Дністровська лісостепова (Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Сокирянський і Хотинський адміністративні райони). В ній переважають ландшафти кальцієвого та кислокальцієвого класів. Природні комплекси мають збільшений вміст мікроелементів, але знижений вміст їх рухомих форм. Низька забезпеченість магнієм ґрунтових вод і ґрунтів. Висока жорсткість питної води, підвищений вміст елементів-забруднювачів. Клімат тут м’який (середньорічна температура повітря +7,9–8,2°C, сума річних опадів — 600–650 мм).
  2. Прут-Сіретська передгірна лісолугова (Герцаївський, Глибокський, Сторожинецький, Вижницький райони). Ландшафти бідні валовим вмістом мікроелементів, зате форми, які вони мають, більш рухомі; інтенсивніший промив ландшафтів. Переважають лучні та заболочені природні комплекси кислого і кислокальцієвого класів, збагачені залізом і марганцем. Дещо підвищена жорсткість води. Клімат прохолодний (середньорічна температура повітря +6,5–7,3°C, сума річних опадів — 652 мм).
  3. Буковинсько-Карпатська гірсько-лісова (Путильський район). Низькогірські та середньогірські ландшафти, з яких вимито більшість мікроелементів і забруднювачів, вони бідні кальцієм і магнієм. Але недостача мікроелементів та макроелементів поповнюється дією процесу біологічного накопичення їх у верхніх горизонтах ґрунтів і в біомасі, значною міграційною здатністю хімічних елементів (дренажем). Жорсткість питної води нормальна (м’яка вода), але в ній малий вміст ванадію. Клімат цієї області найбільш суворий та вологий (середньорічна температура повітря +5–6°C, сума річних опадів 700–1100 мм).

Для вивчення ролі природних і антропогенних факторів у розповсюдженості інсультів гіпертонічного та атеросклеротичного генезу в регіоні Північної Буковини проведено аналіз відповідних даних обласного медичного статистичного відділу за 1992–1994 роки та результатів ландшафтно-кліматичного дослідження області.

Таблиця

Фізико-географічні області Розповсюдженість інсультів на 100 тис. населення
Інсульти гіпертонічного генезу Інсульти переважно атеросклеротичного генезу
1992 1993 1994 1992 1993 1994
Прут-Дністровська 17,12 15,49 28,91 132,21 96,17 121,84
Прут-Сіретська 17,32 29,76 36,59 775,4 52,9 99,04
Буковинсько-Карпатська 44,71 16,19 24,9 81,3 44,53 20,24

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що у розповсюдженості інсультів атеросклеротичного генезу в регіоні Північної Буковини суттєву роль відіграють не кліматичні чинники, а ладшафтно-геохімічні: природні комплекси кальцієвого та кислокальцієвого класів зі зниженим вмістом рухомих форм мікроелементів (кобальту, міді, цинку, нікелю), низькою забезпеченістю магнієм ґрунтових вод і ґрунтів, високою жорсткістю питної води, підвищеним вмістом елементів-забруднювачів.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211