НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

ЛІКУВАННЯ КОРЧІВ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ПОЗИЦІЇ ГОМЕОПАТІЇ

А. Я. Лабінський, С. Кухарук

Львів, Україна

* Публікується за виданням:
Лабінський А. Я., Кухарук С. Лікування корчів у дітей раннього віку з позиції гомеопатії // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 422–424.

Проведено лікування гомеопатичними препаратами корчів різного генезу у 67 дітей в віці з двох тижнів до трьох місяців. Враховуючи кількісну і якісну їх різноманітність, що зумовлена морфологічною і функціональною організацією мозку в цьому віці, діти були розподілені на 8 груп.

1-а група — семеро дітей (10,4%) з генералізованими фрагментарними корчами мігруючого характеру. 2-а група — десятеро дітей (14,9%) з вогнищевими клонічними судомами, що захоплюють половину тіла. 3-я група — вісім дітей (11,9%) з міоклонічними корчами, 4-а група — двоє дітей (3%) з абортивним характером корчів. 5-а група — п’ятеро дітей (7,5 %) з гіпокальціємічними корчами. Корчі виникали при рівні кальцію в сироватці крові нижче 0,07 гр/л. 5-а підгрупа — 2-е дітей (3%) з гіпокальціємією і явищами внутрішньочерепної родової травми. 6-а група — 25 дітей (37,3%) — корчі при гіпоксії і внутрішньочерепній родовій травмі. 6-а підгрупа — двоє дітей (3,0%) з проявами парезу черепномозкових нервів, на очному дні спостерігались розширення вен, звуження артеріол, нечіткість меж диску. 7-а група — сім дітей — інфекційні захворювання з корчевим синдромом, що супроводжувались змінами в спинномозковій рідині (10,4%) (плеоцитоз з перевагою лімфоцитів 17–18 кл в 1 мкл). 8-а група (7,5%) — корчі при аномалії розвитку нервової системи спостерігалися у 5-ти дітей з гідроцефалією, що супроводжувалась вінутрішньоутробною гіпоксією і внутрішньочерепною родовою травмою. Контрольна група — 30 дітей — отримували тільки медикаментозну протикорчеву терапію.

Гомеопатичне лікування проводилось протягом шести місяців. Перший місяць — щоденний прийом ліків, подальше призначення ліків відповідно до стану дитини і ЕЕГ. Пацієнти отримували лікування: по три крупинки на перекип’яченій воді за півгодини до годування, почергово. Ритм прийому препаратів змінювався індивідуально.

1-а група — калькарея карбоніка 12 CH, купрум металікум 30 CH, гельземіум семпервіренс 30 CH. 2-а група — калькарея карбоніка 12 CH, цинкум валеріанікум 30 CH. 3-я група — купрум ацетікум 30 CH, хамомілля 30 CH. 4-а група — карбоніка 12 CH, агарікус мускаріус 30 CH. 5-а група — калькарея карбоніка 6 CH, купрум ацетікум 30 CH, хамомілля 30 CH. 5-а підгрупа — калькарея карбоніка 6 CH, арніка монтана 30 CH, беладона 30 CH. 6-та група — карбоніка 30 CH, беладона 30 CH, арніка монтана 30 TH. 6-а підгрупа —арніка монтана 30 CH, гельземіум семпервіренс 30 CH, цинкум валеріанікум 30 CH. 7-а група — гельземіум семпервіренс 30 CH, беладона 30 CH. 8-а група — арніка монтана 30 CH, каустікум 30 CH, беладона 30 CH. До і після гомеопатичного лікування проводили об’єктивне обстеження, ЕЕГ, лабораторне дослідження ліквору і офтальмоскопію. Поява на ЕЕГ пік-хвилі в міжприступний період була показом для продовження гомеопатичного лікування протягом трьох місяців.

Після проведеного гомеопатичного лікування відмічалося клінічне покращення у 60 (89,5%) дітей, зміни на ЕЕГ в сторону вирівнювання хвилевої активності, що наступала протягом місяця після приступу, очне дно — норма для періоду раннього дитинства; спинномозкова рідина без патологічних змін. У 7-ми дітей (10,5%) відмічалися пік-хвилі на ЕЕГ після проведеного лікування, що розцінювалося як передкорчевий стан. В контрольній групі повторні судоми були у 9-ти дітей (30).

На основі проведених спостережень слід зробити висновок: лікування судомної хвороби (корчів) у дітей є більш ефективним при включенні до лікування гомеопатичних ліків.

Слід звернути увагу на застосування різних гомеопатичних препаратів при лікуванні корчів, причиною що їх викликала, згідно лікоподібного патогенезу захворювання, даних лабораторних досліджень, ліквору, ЕЕГ, картини очного дна.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211