НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии »

СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В РЕГІОНІ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

Ц. В. Ясинський, В. Г. Деркач

Чернівці, Україна

* Публікується за виданням:
Ясинський Ц. В., Деркач В. Г. Сезонні особливості гострих порушень мозкового кровообігу в регіоні Північної Буковини // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 470–471.

В останні роки активізувались медико-географічні дослідження в Україні. Предметом їх вивчення є просторово-диференційовані системи залежності здоров’я населення від оточуючого середовища, яке може позитивно або негативно впливати на стан людини.

Одним із важливих аспектів епідеміології судинних уражень головного мозку є кліматологія. Вона дозволяє глибше зрозуміти деякі сторони взаємодії організму людини з оточуючим середовищем і знання її необхідно для розробки раціональних заходів профілактики цереброваскулярних порушень (ЦВП).

За даними літератури (В. Л. Фейгин, 1984) установлено статистично достовірне збільшення числа хворих гострими порушеннями мозкового кровообігу (ГПМК) в зимовий, зимово-весняний та осінній періоди і зменшення — в літній та ранній осінній. При цьому відмічені більші сезонні коливання смертності при ішемічних інсультах, ніж при геморагічних.

Для вияснення зв’язку судинних уражень головного мозку з природно-кліматичними чинниками регіону Північної Буковини за 4-х річний період було вивчено звертання на станцію швидкої допомоги з приводу ГПМК.

На підставі проведених досліджень виявлена чітка закономірність сезонних коливань різних гострих форм ЦВП. Для весни та осені характерна найбільша частота перехідних порушень мозкового кровообігу, крововиливів у мозок, неемболічних та емболічних інфарктів мозку. Найменший показник по відношенню до середньомісячного рівня приходиться на літо, потім, повільно зростаючи, досягає свого максимуму в осінньо-весняні місяці. Найбільша частота смертей припадає на весну та осінь. Це характерно як для крововиливів у мозок, так і для емболічного та неемболічного інфарктів мозку.

Таким чином, отримані дані є підставою для розробки необхідних заходів профілактики ГПМК в регіоні Північної Буковини.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211