НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Шизофрения: новые подходы к терапии »

БІОЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ МОЗКУ У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ЖІНКАМИ, ЯКІ ЗЛОВЖИВАЛИ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ

І. Я. Миронюк, М. Г. Макончук, Н. В. Бучак

Рівне

* Публікується за виданням:
Миронюк І. Я., Макончук М. Г., Бучак Н. В. Біоелектрична активність мозку у дітей, народжених жінками, які зловживали алкогольними напоями // Шизофрения: новые подходы к терапии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1995. — Т. 2. — С. 66–67.

Метою дослідження було вивчення особливостей електричної активності мозку у дітей, народжених матерями, які зловживали до вагітності і в період вагітності алкогольними напоями.

Досліджено 26 дітей віком 4–7 років. (11 хлопчиків і 15 дівчаток). Контрольну групу склали 10 дітей, народжених від матерів, які не вживали алкоголю.

Клінічно у всіх обстежених виявлені різного ступеню прояви затримки розумового розвитку, що співпадала з затримкою фізичного розвитку (9), дисплазії (3), енурез (14), судомний синдром (6), слабо виражені пірамідні порушення (9), вегетативна лабільність (18), ністагм (11), порушення конвергенції (3), косоокість (6).

Електричну активність мозку досліджували 8-канальним електроенцефалографом типу «Біоскрипт» за загальноприйнятою методикою, з наступним візуальним аналізом.

У всіх обстежених дітей виявлені неоднозначні дифузні зміни електричної активності головного мозку: амплітудна і частотна дезорганізація альфа-ритму при слабо виражених зональних відмінностях (13 випадків), які при пробі з гіпервентиляцією в 7 випадках проявились пароксизмальною активністю мозку; неорганізована активність з переважанням тета- і дельта-хвиль і слабовираженою альфа-активністю в вигляді поодиноких і рідких нерегулярних групових коливань з наявністю пароксизмальної активності мозку при гіпервентиляції (10 випадків), низькоамплітудна (до 20 мкВ) поліморфна активність з слабовираженими реактивними змінами при гіпервентиляції (3 випадки).

Таким чином, наявність зазначених змін біопотенціалів на ЕЕГ обстежених дітей вказують на порушення корково-підкоркових взаємовідношень мозку, зумовлених, можливо, морфологічним і функціональним недорозвитком його структур, або затримкою розвитку їх в результаті токсичної дії етанолу.


© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211