НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  Шизофрения: новые подходы к терапии »

СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВНАСЛІДОК КАТАСТРОФИ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

К. М. Ніколаєва, Н. В. Бучак, І. Я. Миронюк

Рівне

* Публікується за виданням:
Ніколаєва К. М., Бучак Н. В., Миронюк І. Я. Стан вегетативної нервової системи у дітей шкільного віку, які проживають в радіаційно забруднених районах Рівненської області внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС // Шизофрения: новые подходы к терапии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1995. — Т. 2. — С. 67–69.

Відомо, що соматичні захворювання у дітей, які зазнали впливу іонізуючого випромінення починаються з проявів віегетативно-судинної дистонії (ВСД), порушення стану адаптації.

Стан вегетативної нервової системи (ВНС) є тим інтегральним показником при оцінці гомеостазу, визначення якого може бути одним з шляхів вирішення проблеми адекватної оцінки стану здоров’я цієї категорії дітей (В. М. Сидельніков, А. Ю. Лагутіна, 1992).

З іншого боку врахування стану ВНС, оцінка адаптації є важливими моментами при вирішенні проблеми виведення інкорпорованих радіонуклідів цезію у дітей, що було показано в роботах М. Г. Петровського, Ю. І. Москальова (1995). Проблема виведення інкорпорованих радіонуклідів є актуальною проблемою на сьогоднішній день для Рівненського Полісся.

Особливістю структури ґрунтів Рівненського Полісся при забрудненості радіонуклідами цезію в межах від 0,5 до 6,6 Ки/км2 (дані 1995 року) є сприяння активному переходу радіонуклідів цезію по ланцюжку рослина — тварина — людина. При переважному вживанні продуктів харчування місцевого виробництва це приводить до формування великих доз внутрішнього опромінення у дітей.

Метою нашого дослідження було вивчення стану ВНС у дітей з різними рівнями інкорпорації радіонуклідів цезію, що перебували в 1993–1994 роках на стаціонарному обстеженні в дитячому відділенні спецдиспансеру.

Вивчення стану ВНС у дітей проводилось з застосуванням методу комп’ютерної кардіоінтервалографії (КІГ), в основі якого лежить математичний аналіз варіативності синусового ритму. В основу оцінки показників покладена теорія Р. М. Баєвського (1984), згідно якої в структурі серцевого ритму заложена інформація, що відображує стан адаптаційно-пристосовних механізмів організму в цілому. Проводився запис 100 P–P інтервалів в одному з стандартних відведень ЕКГ в положенні лежачи (кліноположення), після чого хворий переводився в ортоположення і знову проводився запис 100 P–P інтервалів. Наступні комп’ютерні розрахунки основних показників кардіоритму, а саме: МО (моди), АМО (амплітуди моди), Х (варіаційний розмах), ІНБ (Індекс напруги Баєвського) дало. можливість оцінити вихідний вегетативний тонус, вегетативний гомеостаз, шлях реалізації (нервовий чи гуморальний), вегетативну реактивність (кліно-ортопроба), стан адаптаційних механізмів.

Всього проведено 141 обстеження дітей віком від 6 до 15 років (табл. 1). Виділено такі групи дітей згідно інкорпорації радіонуклідів цезію (дані ЛІЛ — лічильник імпульсів людини):

Таблиця 1

№ п/п Інкорп.
Бк/орг
Ефективна доза
СЗВ/рік
Кількість дітей
1. 3700 0,034 85
2. 3700–20000 0,034–0,1 49
3. 20000 0,1 7
      Всього: 141

В результаті обстеження встановлено, що при оцінці вегетативного стану в усіх групах тонус симпатичної нервової системи (СНС) переважає в 45,4% випадків, тонус ПНС (парасимпатичної нервової системи) — 9,2%, нормотонія — 45,4%. В той же час оцінка вегетативного гомеостазу показала перевагу СНС — 46,8% випадків, перевагу ПНС — 53,19%. Шлях реалізації в 75,9% випадків оцінений як нервовий, в 24,1% — гуморальний. Вегетативна реактивність, яку оцінювали по відношенню ІН2/ІН1 при виконанні кліно-ортопроби в 52,5% випадків була нормотонічною, в 20,6% — гііперсиматикотонічною, в 27% — асимпатикотонічіною. Стан адаптаційно-пристосовних механізмів, оцінюваний по ІН, у 70,2% був знижений, у 9,2% — напружений, у 20,6% — задовільний.

Порівняльна характеристика 1-ої групи дітей (контрольна) з іншими групами дітей показує, що в цих дітей тонус СНС переважав у 49,4% дітей, відповідно у 2 групі — 36,7% дітей, в гомеостазі СНС в 1 групі — 49,4%, у 2 групі перевага СНС — 42,8%. Перевага ПНС — відповідно 50,5% та 57,1%. Вегетативна реактивність гіперсимпатикотонічна в 1 групі — у 20%, в 2 групі — у 13,0%, асимпатикотонічна в 1 групі — у 26,8%, в 2 групі — у 28,5% (табл. 2).

Таблиця 2

№ п/п Процентна кількість від обстежених
Вегетативний тонус Вегет. гомеостаз Вегетативна реактивність Шлях реаліз. Стан адапт. механізмів
С В Н ПНС СНС Норм. Г/с А/с Нерв. Гум. Задов. Зниж. Напр.
1. 49,9 42,4 8,3 50,6 49,4 54,1 20,0 25,8 77,6 22,3 21,2 68,2 10,5
2. 36,7 53,0 19,2 57,1 49,4 42,9 22,4 28,6 71,4 28,6 20,4 75,5 4,0
3. 57,1 28,5 14,2 57,1 42,8 57,1 14,3 28,6 85,7 14,2 14,3 57,1 28,5

Таким чином, отримані дані показують, що під впливом хронічного опромінення інкорпорованими радіонуклідами цезію виникають порушення функцій вегетативної нервової системи за рахунок парасимпатичного її відділу та зниження адаптаційно-пристосовних механізмів, що необхідно враховувати в процесі обстеження, лікування та реабілітації дітей даної категорії.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211