НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ІПОХОНДРИЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

А. В. Каніщев

* Публікується за виданням:
Каніщев А. В. Іпохондричні розлади у хворих на вірусні гепатити // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 1 (додаток). — С. 189–190.

* Тези доповіді на II Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України «Психоневрологія XXI століття» (Харків, 11–14 червня 2002 р.).

Порушення психічної сфери при вірусних гепатитах протягом багатьох років притягували увагу дослідників. Відзначалось, що в клінічній картині цих захворювань спостерігаються межові психопатологічні розлади та непатологічні поведінкові реакції, які можуть потребувати психотерапевтичної корекції.

Нами було проведене клініко-психопатологічне обстеження 159 хворих на вірусні гепатити A, B, C та B + C, які проходили стаціонарне лікування в обласній клінічній інфекційній лікарні м. Харкова. Захворювання у досліджених пацієнтів перебігало в легкій або середньотяжкій формі.

Різноманітні іпохондричні прояви були відзначені у 16 пацієнтів. Хворі із незначною вираженістю іпохондричних розладів (10 осіб — 6,2%) звертали дещо підвищену увагу на свої хворобливі відчуття та жовтяницю; іноді висловлювали занепокоєння через недостатній, на їх погляд, обсяг обстеження та лікування.

При помітній вираженості іпохондрії (у 6 осіб — 3,8%) відзначалася неадекватно підвищена увага до особливостей самопочуття, ступеня жовтяниці шкіри та склер, результатів лабораторних досліджень. У таких хворих були присутні численні, емоційно забарвлені та деталізовані соматичні скарги, які нерідко висловлювались в незвичній, «живописній» манері. Незадоволені проведеними дослідженнями, хворі наполегливо вимагали достроково зробити чергові аналізи, на лікарському обході вони просили додатково призначити той чи інший медикамент або лікарські рослини; також часто зверталися до середнього медичного персоналу із повторними вимогами виміряти температуру тіла та артеріальний тиск.

Як виявило дослідження, ступінь суб’єктивної стурбованості пацієнтів внаслідок хвороби не завжди відповідав ставленню до лікування та зусиллям, спрямованим на здолання хвороби. Втім, як правило, пов’язана із іпохондричними розладами неупорядкована та надмірна активність в лікуванні часто оберталася недовірою до наявних діагностичних та терапевтичних заходів, пошуком альтернативного лікування у представників «нетрадиційної медицини». За нашою думкою, серед інших психопатологічних проявів в клініці вірусних гепатитів іпохондричні розлади вимагають першочергової психотерапевтичної уваги, — такі розлади, негативно впливаючи на адекватність сприйняття пацієнтом своєї хвороби, можуть суттєво загрожувати порозумінню із лікарем та створювати найбільш гострі проблеми в проведенні лікувального процесу.

Адреса для листування:
editor@psychiatry.ua


© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211