НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ПРИНЦИПИ ПСИХОТЕРАПІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

А. В. Каніщев

* Публікується за виданням:
Каніщев А. В. Принципи психотерапії психосоматичних порушень // Актуальні питання розвитку сучасної психіатрії в дослідженнях молодих вчених: Матеріали конференції молодих психіатрів Харківської медичної академії післядипломної освіти. — Харків, 2003. — С. 31–32.

Співвідношення «психічного» і «соматичного» із давніх часів є одним із ключових питань медичної науки. Концепція З. Фрейда про конверсію знайшла широке визнання в психосоматичній медицині. Принцип конверсії у психосоматичній медицині означає формування не тільки функціональних, але й органічних змін із боку внутрішніх органів. Однак, незважаючи на численність теорій, що намагаються пояснити етіологію і патогенез психосоматичних захворювань, жодна з них не змогла дати вичерпного пояснення психосоматичних розладів. Наші дослідження дозволяють вважати, що певні психосоматичні механізми приймають участь у формуванні патологічної симптоматики навіть при соматичних ураженнях інфекційного походження, а саме інфекційних гепатитах.

Для активної перебудови особистісного реагування хворих на психосоматичні захворювання необхідно в першу чергу зняти явища астенії, домогтися підвищення емоційного фону. Крім того, важливе значення для ефективності психотерапевтичного впливу має поєднання суто психотерапевтичних способів з диференційованою фармакотерапією того чи іншого сомато-вегетативного компоненту. Саме це є специфікою лікування психосоматичного компоненту соматичних захворювань, котрий, як правило, має свій клінічний малюнок і на відміну від невротичних порушень потребує застосування специфічних фармакологічних засобів на певному етапі.

Диференційовані схеми психотерапії психосоматичних компонентів повинні також враховувати їх клінічну структуру, особистісні особливості хворих, характер емоційної насиченості суб’єктивних переживань, специфику перебігу психосоматичного процесу та особистісні риси самого психотерапевта.© «Новости украинской психиатрии», 2003
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211