НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

СИТУАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ З ПАТОЛОГІЧНОЮ ПУБЕРТАТНОЮ КРИЗОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СТАЦІОНАРНОЇ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Л. О. Кригіна

* Публікується за виданням:
Кригіна Л. О. Ситуаційні реакції неповнолітніх з патологічною пубертатною кризою при проведенні стаціонарної судово-психіатричної експертизи // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14, № 4. — С. 53–55.

* Доповідь на конференції-семінарі «Сучасні проблеми психіатрії та наркології — від науки до практики» (Київ, 13 травня 2008 р.).

Судово-слідча ситуація, арешт, шпиталізація до психіатричного стаціонару є масивними психогенними чинниками, які можуть викликати негативні наслідки щодо психічного здоров’я, особливо неповнолітніх.

З метою вивчення патогенності впливу вищенаведених факторів на перебіг межових психічних розладів неповнолітніх проаналізовано 103 випадки перебування на стаціонарній судово-психіатричній експертизі неповнолітніх з діагнозом «патологічна пубертатна криза».

У більшості спостережень (68,9%) неповнолітні своєю поведінкою виявляли ті чи інші ознаки занепокоєності ситуацією (структура відображена на рис. 1).

Розподілення матеріалу стосовно занепокоєності ситуацією

Рис. 1. Розподілення матеріалу стосовно занепокоєності ситуацією

При шпиталізації до судово-психіатричного відділу поведінка неповнолітніх в перший тиждень перебування в стаціонарі, як правило, докорінно відрізнялась від характерної для них (згідно об’єктивним даним), була звичною для підлітка тільки в 10,7% випадків. Майже в половині випадків (46,6%) виявлялась «гіпостенічна» поведінка, рідше — експлозивна (17,5%) або гіперстенічна без експлозивності (16,5%). Чередування гіпостенічної поведінки з гіперстенічною мало місце в 8,7% спостережень. Таким чином, реакція на ситуацію в перший тиждень насамперед виявлялась гіпостенічним радикалом. В 10,7% випадків після першого тижня перебування в відділенні гіпостенічна поведінка змінилась експлозивною, гіперстенічною чи нормативною (дані відображені на рис. 2).

Розподілення матеріалу стосовно поведінкового патерну неповнолітніх на стаціонарній СПЕ

Рис. 2. Розподілення матеріалу стосовно поведінкового патерну неповнолітніх на стаціонарній СПЕ

«Гіпостенічна» поведінка проявлялась симптоматикою «інтравертованого», «параноїчного» чи «депресивного» кола (дані відображені на рис. 3).

Розподілення матеріалу стосовно симптоматики «гіпостенічної» поведінки

Рис. 3. Розподілення матеріалу стосовно симптоматики «гіпостенічної» поведінки

«Гіперстенічна» поведінка виявлялась як екстравертована чи гіпоманіакальна (дані наведені на рис. 4).

Розподілення матеріалу стосовно симптоматики «гіперстенічної» поведінки

Рис. 4. Розподілення матеріалу стосовно симптоматики «гіперстенічної» поведінки

Емоційний фон неповнолітніх в 1-й тиждень перебування в стаціонарі був гіпотимічним в 59,2% випадків, надалі — в 51,5%; гіпертимічним — в 20,4% та 23,3%; коливався — в 9,7% та 12,6% відповідно. Нормативним емоційний фон був в 10,7% в 1-й тиждень та в 12,6% надалі (дані відображені на рис. 5).

Розподілення матеріалу стосовно емоційного фону неповнолітніх

Рис. 5. Розподілення матеріалу стосовно емоційного фону неповнолітніх

В цілому патогенний вплив судово-слідчої ситуації виявлено в 69,9% спостережень, патогенетична сутність психопатологічних проявів відображена на рис. 6.

Розподілення матеріалу стосовно характеру психопатологічних проявів неповнолітніх

Рис. 6. Розподілення матеріалу стосовно характеру психопатологічних проявів неповнолітніх

Аналіз феноменології декомпенсацій виявляє, що з 15,5% декомпенсацій в 4,8% спостережень має місце поглиблення церебрастенічної симптоматики, в 3,9% — психопатичних особливостей, в 6,8% — іншої психопатологічної симптоматики.

Таким чином, судово-слідча ситуація, арешт, шпиталізація до психіатричного стаціонару у більшості випадків спричиняють виникнення тих чи інших ситуаційних реакцій та трансформацію клінічної картини при межових психічних розладах у неповнолітніх, на що необхідно звертати увагу при проведенні діагностики та експертної оцінки психічних розладів неповнолітніх, чітко відмежовуючи психогенні плинні нашарування від стійких особистісних розладів.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2008
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211