НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ШИЗОФРЕНІЇ З БЕЗПЕРЕРВНИМ ПЕРЕБІГОМ І СУЇЦИДАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

П. Т. Петрюк, О. П. Петрюк

* Публікується за виданням:
Петрюк П. Т., Петрюк О. П. Спосіб комплексної терапії шизофренії з безперервним перебігом і суїцидальною поведінкою // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (додаток). — С. 221.

* Тези доповіді на III Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2007 р.).

Шизофренія є серйозним психічним захворюванням, яким страждає біля 1% населення світу (R. W. Buchanan, W. T. Carpenter, 2000). Ситуація ускладнюється ще й тим, що суїцидальний ризик у цих хворих набагато вищий, ніж в загальній популяції населення (C. D. Rossau, P. B. Mortensen, 1997; В. С. Єфремов, 2004).

У зв’язку з цим нами розроблений спосіб комплексної терапії шизофренії з безперервним перебігом і суїцидальною поведінкою (Деклараційний патент 9730, П. Т. Петрюк, О. П. Петрюк, 2005). Сутність даного способу полягає в тому, що додатково протягом тижня пероральну добову дозу клопіксолу підвищують до середньої (щоденно по 2,0–10,0 мг до 75,0 мг/добу) і через 4,0 години після ранкового перорального прийому клопіксолу проводять лікування методом центральної електроаналгезії в режимі перемінної шпаруватості з постійним збільшенням сили струму від 0,8 до 1,2 мА, частоти імпульсів від 200 до 1000 Гц, їх тривалості від 1,2 до 1,3 мс, тривалості процедури від 45 до 50 хвилин при курсі лікування 15 щоденних процедур.

Швидке нарощування концентрації клопіксолу без посередньо в заінтересованих структурах головного мозку шляхом додаткового перорального підвищення добової дози клопіксолу до середньої і подальше проведення центральної електроаналгезії збігається з максимальною концентрацією клопіксолу в плазмі крові внаслідок його основного і додаткового перорального прийомів, отже, з найбільш вираженою його дією.

Під впливом імпульсного струму створюються умови для підвищення ефекту дії препарату: виникають електрохімічні процеси в біологічних клітинах, що збільшує проникність клітинних мембран, умови для потенціювання та пролонгування дії препарату. Це сприяє швидкому надходженню клопіксолу в головний мозок і спинномозкову рідину, вибірковому накопиченню його в заінтересованих структурах головного мозку, які належать до патогенетичних ланок шизофренії. Центральна електроаналгезія дає чіткий седативний, електротранквілізуючий та електроанестезуючий ефекти, а також покращує компенсаторні і адаптивні механізми центральної та вегетативної нервової системи і, відповідно, зменшує резистентність до психофармакотерапії.

Спосіб використаний нами у 22 різностатевих праворуких хворих з вираженим галюцинаторно-маячним варіантом параноїдної шизофренії і суїцидальною поведінкою, у віці від 20 до 60 років, з безперервним перебігом, котрі виявляли ознаки терапевтичної резистентності. Позитивний результат отримано у 18 хворих, невизначений — у 4 хворих, що підтверджується вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними та електрофізіологічними даними.

Отже, розроблений нами спосіб комплексної терапії сприяє підвищенню терапевтичної ефективності, редукції суїцидальної поведінки, скороченню термінів лікування та полегшенню медико-соціальної реабілітації у цього контингенту хворих.© «Новости украинской психиатрии», 2008
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211