НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

МИХАЙЛОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ.
До 60-річчя із дня народження

* Публікується за виданням:
Михайлов Борис Володимирович. До 60-річчя із дня народження // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2. — С. 108.

Борис Володимирович Михайлов

Михайлов Борис Володимирович народився у 1950 році у сім’ї лікарів. Закінчив з відзнакою лікувальний факультет Курського державного медичного інституту в 1974 році. З 1974 року протягом 20 років працював в Українському НДІ клінічної і експериментальної неврології та психіатрії ім. В. П. Протопопова (Харків). З 1995 по 2000 рік працював проректором з наукової роботи Харківського інституту удосконалення лікарів. З 1999 року по теперішній час працює завідувачем кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти. В 1982 році захистив кандидатську, в 1994 році — докторську дисертації.

Б. В. Михайлов зробив визначний внесок у розроблення широкого кола проблем психотерапії, психіатрії, нейрофізіології, медичної психології. Ним розроблена психотерапія соматоформних розладів, створена система психотерапії для працівників Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України, вивчені нейробіологічні механізми реалізації психотерапії, розроблені проблеми фармакопсихотерапії, досліджені клініко-патофізіологічні механізми й терапія порушень сну, розроблені основи психотерапії у спорті, біоінформаційна концепція патогенезу психічних розладів; створена концепція виховання медичних психологів. За цикл наукових робіт він став лауреатом премії ім. В. П. Протопопова Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.

Працюючи понад 10 років головним позаштатним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальностей «психотерапія» та «медична психологія», Б. В. Михайлов зробив великий внесок в організацію психотерапевтичної мережі України, видання галузевих наказів, введення нової спеціальності — медичної психології.

За редакцією Б. В. Михайлова виданий перший в Україні підручник з психотерапії. Він є автором більше 450 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях з різних проблем психіатрії, психотерапії, медичної психології, наркології, в тому числі 15 монографій та навчальних посібників.

Професор Б. В. Михайлов має значний досвід міжнародних зв’язків, неодноразово представляв Україну за кордоном. У 1986–1988 рр. працював головним лікарем радянських лікувально-профілактичних закладів у Лівії. У 1989–1991 рр. стажувався з проблем алкогольної та хімічної залежності у США. Був учасником I та II Всесвітніх конгресів з психотерапії у Відні, XII Всесвітнього з’їзду психіатрів у Гамбурзі, XVII Європейського конгресу по психіатрії у Мюнхені, членом урядової делегації України у Гельсінкі.

Б. В. Михайлов брав безпосередню участь у організації I, II та III Національних Конгресів неврологів, психіатрів та наркологів України, численних науково-практичних конференцій з проблем психотерапії, психіатрії, медичної психології, сексології та ін. Він є членом редакційних колегій 8 фахових медичних видань.

Б. В. Михайлов вносить великий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом розроблені нові навчальні та атестаційні програми з психотерапії. Ним особисто підготовлено 4 доктори і 24 кандидати медичних наук, виконується ряд докторських, кандидатських й магістерських робіт. За його безпосереднім керівництвом за останні 10 років підвищили свою кваліфікацію понад 3000 лікарів, що в цілому покращило рівень надання медичної допомоги в Україні.

Він є президентом Національної ліги психотерапії, психосоматики і медичної психології України, віце-президентом Асоціації психотерапевтів й психоаналітиків України, членом Президії Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, академіком Академії наук вищої освіти України. Б. В. Михайлов відзначений почесними грамотами МОЗ України, Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної держадміністрації, Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.

За роки своєї трудової діяльності та протягом роботи в ХМАПО завдяки своєму сумлінному відношенню до роботи, високому професіоналізму лікаря-психотерапевта, організаційним здібностям, високій педагогічній майстерності, порядності та щирості заслужено користується авторитетом і повагою співробітників та лікарів міста, області і всієї України.© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211