НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ВПЛИВ ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРВИННИХ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

Г. О. Мусієнко

* Публікується за виданням:
Мусієнко Г. О. Вплив деяких соціально-економічно-демографічних факторів на епідеміологічні показники первинних психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (додаток). — С. 273–274.

* Тези доповіді на III Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2007 р.).

Як свідчать сучасні дослідження, в країні зростає кількість психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин (в т. ч. алкоголю) та станів психічної дезадаптації серед здорового населення, пов’язаних зі стресами та соматоформними захворюваннями, в першу чергу, серед певних соціальних верств (незадовільні умови праці та проживання). Тому вивчення соціально-економічних, культуральних чинників та факторів, що зумовлюють патоморфоз залежності від ПАР у осіб, які зверталися за спеціалізованою наркологічною допомогою протягом 1998–2006 рр. до наркокабінету Московського району м. Харкова, а також деякі офіційні статистичні, демографічні показники за 1998–2005 рр., дозволили нам побудувати на їх основі прогностичні моделі розвитку епідеміологічної ситуації внаслідок вживання ПАР (зокрема алкогольних напоїв) в регіоні та в Україні в цілому.

На попередніх етапах нашого комплексного дослідження ми зазначали, що для повної відповідності структури державної наркологічної служби в Україні як в цілому, так і в ї ї регіонах (на рівні районних та міських наркослужб) слід вивчати не тільки лікувальний, профілактичний, реабілітаційний та спостережний аспекти, а також враховувати чинники соціальних, демографічних, економічних та психолого-культуральних явищ, що тісно пов’язані з психічними та поведінковими розладами у осіб внаслідок вживання спиртних напоїв та їх дериватів, що в подальшому призводить до залежності від них, а також, саме головне, прогнозувати ситуацію розвитку даної проблеми.

При загальному погляді на параметри, які ми вивчали (соціальні, економічні, демографічні, а також показники роботи наркослужби м. Харкова та Московського району міста), у вічі впадає те, що підвищується народжуваність, зростає обсяг вироблених товарів та послуг, а такі «негативні» показники як кількість правопорушень та зареєстрована кількість безробітних йдуть на зниження. Знижується також захворюваність на наркохвороби, які пов’язані з зловживанням алкоголем (як непсихотичні, так і психотичні форми). Тому, в даний час, стабільна кількість хворих на диспансерному обліку підтримується штучно, за рахунок двох складових — зняття меншої кількості осіб з обліку та повторної постановки хворих на облік. В цілому динаміка характеризується розходженням між спадом первинної захворюваності (можливо за рахунок анонімного лікування), з одного боку, та необхідності підтримувати загальну кількість контингенту хворих, з іншого боку.© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211