НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ДІЄЗДАТНІСТЬ, ОБМЕЖЕНА ДІЄЗДАТНІСТЬ — ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

В. Р. Ілейко

* Публікується за виданням:
Ілейко В. Р. Дієздатність, обмежена дієздатність — деякі аспекти проблеми // Український вісник психоневрології. — 1996. — Т. 4, вип. 4. — С. 100–102.

Згідно з діючим законодавством (ЦК, ЦПК України) дієздатність — це здатність громадянина своїми діями здобувати громадські права і створювати для себе громадянські обов’язки (громадянська або загальна дієздатність). Вона виникає у повному обсязі з наставанням повноліття — з 18-річного віку. Обсяг поняття включає до себе всі правові відношення, в які може вступати громадянин, що досяг психічної зрілості, здатний свідомо вести справи та усвідомлювати значення своїх дій. Дієздатність презюмується у громадян, які досягли повноліття і припускає, з одного боку, вікову зрілість, а з другого — такий психічний стан особи, який забезпечує їй здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Законом у дієздатності обмежується: 1) особи, які не досягли повноліття; 2) особи, які внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами ставлять себе та свою сім’ю в тяжке матеріальне становище.

Обмежена дієздатність неповнолітніх полягає у тому, що вони можуть здійснювати угоди, як правило, при згоді своїх батьків (усиновителів, опікунів), або останні здійснюють угоди від імені неповнолітніх. Обмеження в дієздатності громадяни, які зловживають спиртними напоями і наркотичними речовинами з встановленням піклування припускає позбавлення їх права здійснювати угоди по розпорядженню майном, а також отримувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і розпоряджатися ними без згоди піклувальника. У разі припинення громадянином зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами суд може відмінити обмеження його дієздатності. З медичної точки зору в основі обмеження дієздатності осіб, які страждають алкоголізмом або наркоманією, лежить психічна і фізична залежність від алкоголю і наркотичних речовин, яка обмежує їх здатність керувати своїми діями.

Виходячи з практики судово-психіатричної експертизи, на основі вивчення і аналізу понад 40 експертних випадків по цивільних справах, крім передбаченого діючим законодавством обмеження дієздатності, таке ж обмеження як здатності керувати своїми діями, так і в повній мірі усвідомлювати їх, притаманне й ряду психічних захворювань непсихотичного рівня (при психотичному рівні психічних розладів цілком виключається як здатність усвідомлювати свої дії, так і керувати ними). В цих випадках така медична передумова обмеження дієздатності виявляється не тільки в самостійному виді як нездатність в повному обсязі оцінити значення і наслідки угоди, що здійснюється, але і як передумова для виникнення омани. Це стосується в першу чергу осіб похилого віку з психічними порушеннями судинного і іншого генезу, осіб з психічними розладами внаслідок тяжких соматичних захворювань в їх термінальній стадії і деяких інших осіб з непсихотичними психічними розладами. На нашу дуку, вищевказані категорії громадян могли б визнаватися судом обмежено дієздатними на підставі висновку судово-психіатричної експертизи при здійсненні ними угод по розпорядженню власністю, майном, які торкаються інтересів як самого громадянина, так і його родичів, з установленням над такими особами піклування. Поняття ж «обмежена дієздатність», таким чином, можна визначити як юридичну категорію, яка виключає можливість громадянина вступати у певні правові відношення, якщо він не досяг віку психічної зрілості (повноліття), має патологічну залежність від алкоголю та наркотичних речовин або психічні порушення, які суттєво впливають на його здатність усвідомлювати свої дії чи керувати ними.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211