НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ОЦІНКА СОМАТОГЕННИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ПОСМЕРТНІЙ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

В. Р. Ілейко, В. Б. Первомайський

* Публікується за виданням:
Ілейко В. Р., Первомайський В. Б. Оцінка соматогенних психічних розладів при посмертній судово-психіатричній експертизі // Український вісник психоневрології. — 1996. — Т. 4, вип. 4. — С. 102–104.

При посмертній судово-психіатричній експертизі у цивільному процесі в багатьох випадках виникає необхідність ретроспективної оцінки психічного стану особи при різних соматичних захворюваннях (онкологічних, гострих і хронічних порушеннях мозкового кровообігу, серцево-судинної діяльності), нерідко в кінцевих, термінальних стадіях цих захворювань, що супроводжується різноманітними психічними порушеннями, які досягають іноді психотичного рівня. Разом з тим найбільш поширеним, часто єдиним проявом подібної соматогенної патології є астенічні розлади різної структури і ступеня вираженості, котрі, будучи предметом експертного дослідження, потребують відповідної кваліфікації як з точки зору клінічних проявів, так і впливу на здатність особи розуміти значення своїх дій та керувати ними в період укладання будь-якої угоди.

Проявлення соматичної астенії надто поліморфні, хоча при соматичному стані, який прогресуюче погіршується, вони звичайно обмежуються підвищеною виснажуваністю, млявістю, важкістю концентрації уваги, уповільненим сприйняттям, гіперестезією, порушенням сну.

При існуванні залежності між вираженістю астенічних розладів й тяжкістю основного захворювання вона не є прямою — взаємовідношення тяжкості соматичних розладів і вираженості астенії складні, неоднозначні, індивідуальні і потребують спеціального вивчення з одержанням вірогідної статистики подібних взаємовідношень. Через те спроба деяких експертів обґрунтувати заповітну недієздатність особи поняттям «глибока», «виражена» астенія, доказ глибини якої базується переважно на тяжкості соматичного захворювання, викликає заперечення, бо при оцінці подібних станів, як і взагалі при діагностиці в психіатрії, необхідно керуватися презумпцією психічного здоров’я. Тобто положенням, відповідно до якого особа вважається психічно здоровою до тих пір, поки не буде зібрано достатньо фактів, що свідчать про хворобливі зміни її психіки. Тому відсутність у особи здатності розуміти значення своїх дій та керувати ними у зв’язку з душевною хворобою чи слабоумством (як це передбачає ст. 16 ЦК України), повинна підтверджуватися фактичними даними, які свідчать про психотичний рівень психічного розладу, а не ґрунтуватися на «внутрішньому переконанні» експерта. При виражених сумнівах, але відсутності достатньої кількості таких даних, питання може вирішуватися у вигляді імовірної можливості, що аргументується системою доказів.

При аналізі астенічних розладів у подібних випадках головним є співвідношення зі станом свідомості, кількісні коливання котрого на фоні астенії (чи внаслідок астенії) при несприятливій динаміці досягають рівня якісних порушень у вигляді клінічних варіантів розладу свідомості, при якому втрачається розуміння особою характеру і змісту угоди, можливість керувати своїми поступками, правильно розпорядитися майном.

Вищевказане підтверджується практичним досвідом у проведенні посмертних судово-психіатричних експертиз у цивільному процесі і аналізом 56 подібних експертних випадків.

Подальше дослідження проблеми потребує вивчення стану свідомості при різній соматичній патології, особливо і її термінальних стадіях, щодо оцінки впливу цієї патології на здатність особи розуміти значення своїх дій та керувати ними в рамках виключення або обмеження цієї здатності.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211