НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОПОРУШЕНЬ У НЕПОВНОЛІТНІХ З ПСИХІЧНИМИ АНОМАЛІЯМИ (НА МАТЕРІАЛІ СТАЦІОНАРНИХ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ)

Л. О. Кригіна, В. Б. Хайлов

* Публікується за виданням:
Кригіна Л. О., Хайлов В. Б. Особливості правопорушень у неповнолітніх з психічними аномаліями (на матеріалі стаціонарних судово-психіатричних експертиз) // Український вісник психоневрології. — 1996. — Т. 4, вип. 4. — С. 114–116.

За матеріалами архіву стаціонарного судово-психіатричного відділу вивчені всі випадки діагностики у неповнолітніх психічних захворювань, які не виключають осудності, за десятирічний період (1966–1975 рр.). Ці 150 випадків склали основну (або, далі по тексту — I) групу. До неї увійшли: 40 (26,7%) випадків діагностики органічного ураження головного мозку; 66 (44%) — психопатій; 44 (29,3%) — олігофреній.

Як контрольна (далі по тексту — II) дослідна група повнолітніх з аналогічною нозологічною діагностикою за той же період — 1901 випадок. Нозологічний розподіл II групи: 847 випадків (44,5%) — органічне ураження головного мозку; 772 (40,6%) — психопатії; 282 (14,9%) — олігофренії.

В порівнянні з контрольною в основній групі виявлено статистично достовірно частіше скоєння таких типів правопорушень: майнові правопорушення, не поєднані з насильством (I гр. — 15,4%, II гр. — 5,3%, t = 4,5); сексуальні правопорушення (I гр. — 11,3%, II гр. — 6,2%, t = 2,4); викрадення автотранспортних засобів (I гр. — 5,3%, II гр. — 2,4%, t = 2,1). Підлітки статистично достовірно рідше, ніж дорослі, здійснювали правопорушення проти особи, поєднані з насильством (I гр. — 8,6%, II гр. — 15,2%, t = 2,2). Хуліганства в основній групі також зустрічались рідше, ніж у контрольній (I гр. — 28,7%, II гр. — 36,2%), хоча статистично достовірної різниці не знайдено (t = 1,85).

Для виключення впливу на отримані результати різнорідного нозологічного складу двох груп (у I гр. достовірно частіше зустрічались хворі на олігофренію, в II — особи з органічним ураженням головного мозку), проведено порівняльне вивчення особливостей правопорушень всередині кожної нозологічної групи.

Серед осіб, хворих олігофренією, майнові правопорушення, не поєднані з насильством, переважали і зустрічались достовірно частіше у підлітків (I гр. — 54,4%, II гр. — 31,6%, t = 2,95).

Особливістю правопорушень осіб, хворих на психопатію, виявилось те, що хуліганства і майнові правопорушення, не поєднані з насильством, зустрічались майже однаково часто як у підлітків, так і у дорослих (відповідно I гр. — 31,8%, II гр. — 33,7%, t = 0,3; та I гр. — 30,2%, II гр. — 33,6%, t = 0,56). В той же час майнові правопорушення, поєднані з насильством, підлітками статистично достовірно здійснювались частіше (I гр. — 21,3%, II гр. — 6,6%, t = 4,3).

У підгрупі осіб з органічним ураженням головного мозку, у підлітків різко переважали майнові правопорушення, не поєднані з насильством (I гр. — 75,0%, II гр. — 28,0%, t = 6,3). Правопорушення проти особи, поєднані з насильством, підлітками здійснювались достовірно рідше, ніж дорослими (I гр. — 2,5%, II гр. — 17,3%, t = 2,5).

Співвідношення інших видів правопорушень в нозологічних підгрупах було аналогічним вищенаведеному по виборці в цілому, але статистично достовірні відмінності були відсутні, очевидно, у зв’язку з нечисленністю.

Таким чином, проведене дослідження наглядно демонструє наявність біологічних детермінант (тип психічної аномальності, вікова стадія розвитку як сукупність певного якісного рівня інтелектуального і емоційно-вольового розвитку), які виступають «внутрішньою умовою» реалізації переважно того чи іншого виду протиправних дій у психічно аномальних осіб з антисоціальною спрямованістю.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211