НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

СТРУКТУРА ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ З ПСИХІЧНИМИ АНОМАЛІЯМИ (НА МАТЕРІАЛІ СТАЦІОНАРНИХ СПЕ)

Л. О. Кригіна

* Публікується за виданням::
Кригіна Л. О. Структура правопорушень неповнолітніх з психічними аномаліями (на матеріалі стаціонарних СПЕ) // Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Харків, 2010. — С. 199–201.

З метою розробки комплексних профілактично-реабілітаційних програм проаналізована структура правопорушень неповнолітніх — суцільна вибірка зі 132 підекспертних, у відношенні яких були проведені стаціонарні судово-психіатричні експертизи в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи протягом 2004–2008 рр.

У більшій частині випадків неповнолітніми скоювались злочини проти власності (72%, 95 спостережень — сп.), рідше (22%, 29 сп.) — злочини проти життя та здоров’я особи. Характерно, що серед правопорушень проти власності удвічі частіше скоєно відкрите викрадення майна (пограбування та грабежі — 46,2%, 61 сп.), ніж таємне (крадіжка — 25,8%, 34 сп.).

Інші правопорушення учинялись в поодиноких випадках: незаконне заволодіння транспортним засобом (9,1%, 12 сп.), зґвалтування (3,0%, 4 сп.), хуліганство (1,5%, 2 сп.), незаконне зберігання наркотичних речовин (0,8%, 1 сп.), викрадення документів (0,8%, 1 сп.), погроза щодо працівника правоохоронного органу (0,8%, 1 сп.).

Виявлено, що неповнолітні частіше вчиняли правопорушення в тверезому стані (41,0%, 54 сп.), ніж в стані алкогольного сп’яніння (35,6%, 47 сп.). Парадоксальність отриманих результатів, на наш погляд, пояснюється тим, що майже в четвертій частині випадків (23,5%, 31 сп.) відсутні дані щодо сп’яніння на момент правопорушення, тобто підекспертні, з метою пом’якшення покарання, приховують факт наявності сп’яніння на період інкримінованих їм дій.

У більшій частині випадків (54,6%, 72 сп.) правопорушення неповнолітні скоювали в групі, що обумовлено насамперед психологічними особливостями підліткового віку: схильністю до групування з однолітками, орієнтуванням на референтну групу, бравадою. При цьому неповнолітні в чотири рази частіше (35,6%, 47 сп.) були рядовими виконавцями, ніж лідерами груп (11,4%, 15 сп.), що закономірно випливає з факту наявності психопатологічної симптоматики та зумовлених нею особливостей поведінки та спілкування з однолітками.

Аналіз мотивації правопорушення підлітків викликає деякі труднощі, обумовлені як особливостями контакту з неповнолітніми, так і впливом «пубертатного комплексу» — підлітки часто бравують, замість істинних мотивів правопорушення висувають інші, на їх думку, більш «престижні» в середовищі однолітків. Тому в деяких випадках (3,7%, 5 сп.) не вдалося чітко окреслити той чи інший мотив злочину. Найбільш поширеним очікувано виявлено мотив задоволення потреби, в тому числі корисливої (63,7%, 83 сп.). Майже в третині випадків (31,9%, 43 сп.) злочини були скоєні під впливом зовнішнього фактору, ситуаційно.

Звертає на себе увагу той факт, що в дослідженому матеріалі не виявлено наявності психопатологічної мотивації правопорушень. Навіть у тих випадках, коли підлітки визнавались неосудними (6,1%, 8 сп.) чи обмежено осудними (1,5%, 2 сп.), правопорушення здійснювались за корисливими мотивами чи як ситуаційно обумовлені. Зазначене може бути пояснене особливостями прояву психічних розладів в підлітковому віці — переважно особистісний рівень проявів психопатології, швидкоплинність та мозаїчність симптоматики, малохарактерність класичних психотичних форм ендогенних захворювань, початковий етап їх формування. Істотним є і той факт, що майже в половині вивчених випадків у неповнолітніх виявлена межова інтелектуальна недостатність (30,3%, 40 сп.) або розумова відсталість (17,4%, 23 сп.), що знаходить своє відображення як у мотивах скоєного, так і в спроможності підлітка цілісно проаналізувати та пояснити іншим мотиви своїх вчинків.

Виявлені дані відображають загальну закономірність скоєння правопорушень неповнолітніми з психічними аномаліями (ситуаційний характер, велика питома вага впливу мікросоціальних та індивідуально-психологічних чинників) та можуть бути використані при плануванні реабілітаційно-профілактичних програм.

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211