НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СТАТУСУ ХВОРИХ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ В ГОСТРОМУ ПСИХОТИЧНОМУ СТАНІ

В. Н. Кузьмінов, О. О. Шульга

* Публікується за виданням:
Кузьмінов В. Н., Шульга О. О. Методологічні аспекти оцінки статусу хворих з алкогольною залежністю в гострому психотичному стані // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3. — С. 165–166.

В. Маньян (1874) стверджував, що важко назвати неврологічний синдром, який не спостерігається при алкоголізмі. У той же час існує думка, що той, хто знає алкоголізм, той знає психіатрію, що обумовлено різноманітністю психічних порушень у хворих із алкогольною залежністю.

Різноманітність неврологічних порушень у хворих з алкогольною залежністю обумовлена тяжким системним характером токсичного впливу на всі відділи нервової системи, вторинним ураженням нервової системи внаслідок виникнення тяжких соматичних захворювань, що пов’язані зі зловживанням алкоголю та достовірно частішою розповсюдженістю серед цієї частини популяції черепно-мозкових травм, іншої патології.

Узагальнено, психічна патологія у хворих з алкогольною залежністю обумовлена: синдромом залежності, гострою інтоксикацією (сп’янінням) — станом відміни, токсичним фактором алкоголю та пов’язаним з цим ураженням нервової системи та внутрішніх органів, наявністю соматоневрологічної та іншої патології не пов’язаної з токсичним фактором алкоголю. Оцінка стану хворого при наданні невідкладної патології хворим цієї категорії ускладнюється такими факторами: неможливістю адекватно зібрати скарги; відсутністю достовірних анамнестичних даних; поєднаною соматоневрологічною патологією; атиповою картиною гострої соматоневрологічної патології у хворих з алкогольною залежністю; маскуванням симптоматики ургентної соматоневрологічної патології гострою інтоксикацією або вегетативною бурею стану відміни.

У деяких випадках у хворих з тяжким деліріозним синдромом мають місце транзиторні афатичні розлади, дизартрія, фокальна неврологічна симптоматика тощо. Це викликає необхідність обов’язкового обстеження цієї категорії хворих лікарем-неврологом для виключення гострих порушень мозкового кровообігу та іншої ургентної неврологічної та нейрохірургічної патології. В багатьох випадках диференціальна діагностика потребує проведення додаткових обстежень, таких як люмбальна пункція з дослідженням ліквору та методи нейровізуалізації.

Психотичні стани у хворих з алкогольною залежністю в більшості мають ознаки деліріозного синдрому. Трактовка деліріозного стану МКХ-10 підкреслює різноманітність причин його виникнення (гострий стан сплутаності, гострий психоорганічний синдром, гострий інфекційний психоз, гострий мозковий синдром).

Таким чином, треба зазначити поліетіологічність неврологічної та психічної патології у хворих з алкогольною залежністю. Це потребує ретельного комплексного обстеження для виключення наявності ургентної соматоневрологічної патології у хворих з алкогольною залежністю, що потребує спеціалізованої допомоги. Крім того потрібно враховувати наявність соматоневрологічної патології у хворих в стані відміни алкоголю з делірієм, яка може бути фактором летальності або пролонгації психотичного розладу. При вивченні неврологічних порушень у хворих з алкогольною залежністю треба вважати їх динамічність, як в межах циклу інтоксикація — стан відміни, так і в динаміці одного стану (наприклад, гострої алкогольної енцефалопатії), коли збудження змінюється виснаженням тощо.© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211