НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЮ З ДЕЛІРІЄМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ ПЕРЕД ГОСПІТАЛІЗАЦІЄЮ

В. Н. Кузьмінов

* Публікується за виданням:
Кузьмінов В. Н. Особливості стану відміни алкоголю з делірієм в залежності від тривалості зловживання алкоголем перед госпіталізацією // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3. — С. 166.

Метою дослідження було вивчення впливу форми зловживання алкоголем (постійного, запійного, інтермітуючого) хворими з алкогольною залежністю на клінічну картину стану відміни алкоголю з делірієм.

На першому етапі дослідження було досліджено 200 хворих, які були госпіталізовані до Центру невідкладної психіатрії (ЦНП) Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 з діагнозом стан відміни алкоголю з делірієм. Було виявлено, що на момент виникнення психотичного розладу для всіх хворих було характерно постійне вживання алкоголю з неможливістю контролювати вживання алкоголю. Форма вживання нівелювалася соціальними факторами, попередніми курсами лікуваннями. Але на основі анамнестичних даних було встановлено, що форма вживання алкоголю корелювала з тривалістю постійного вживання алкоголю перед розвитком психотичного розвитку. Для запійного типу була характерна менша тривалість систематичного вживання алкоголю до розвитку психозу.

На другому етапі дослідження нами було відібрано 40 хворих з важкістю стану відміни більш 30 балів за шкалою CІWA-r для ретельного комплексного обстеження. Завданням другого етапу дослідження було вивчення впливу тривалості постійного вживання алкоголю перед розвитком психотичного розладу на клінічну картину.

Критеріями виключення були дані про ендогенні психічні захворювання (рубрики F2, F3 МКХ-10) в анамнезі. В усіх досліджених хворих було діагностовано синдром залежності від алкоголю F10.2. Хворі були госпіталізовані до Центру невідкладної психіатрії (ЦНП) Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 з діагнозом стан «відміни алкоголю з делірієм».

Пацієнти в залежності від тривалості постійного (щоденного) вживання алкоголю великих доз алкоголю (більше 5 стандартних доз алкоголю) перед госпіталізацією були поділені на 2 групи: 1 група — 18 пацієнтів зі станом відміни алкоголю з делірієм F10.4, з періодом тяжкої алкоголізації менше 30 діб; 2 група — 22 пацієнти зі станом відміни алкоголю з делірієм F10.4, з періодом тяжкої алкоголізації більше 30 діб.

Попередні основні результати дослідження:

  1. У більшості хворих перед розвитком психотичного розладу вживання алкоголю мало постійний, некерований вольовим зусиллям характер. Розбіжності відносно форми зловживання алкоголю (запійна або постійна) нівелювалися.
  2. У хворих 2-ї групи достовірно частіше спостерігалися соматоневрологічні захворювання до розвитку психотичного розладу.
  3. У хворих з алкогольною залежністю з коротким періодом тяжкої алкоголізації, що мав місце перед розвитком психотичного розладу (1-а група), були більш значні вегетативні ознаки стану відміни (тахікардія, гіпергідроз та інші).
  4. У хворих 2-ї групи були більш значущими явища токсичного ураження нервової системи (поліневрит, страбізм, анізокорія, менінгізм).
  5. У хворих 1-ї групи були більш значні афективні порушення: жах, тривога.
  6. У хворих 2-ї групи частіше мали місце коливання афективних порушень з благодушним фоном настрою.
  7. У хворих 1-ї групи була більш виразлива продуктивна симптоматика (маячня, галюцинації), яка поєднувалася з неповною орієнтировкою в обстановці.
  8. Перебіг психозу у другій групі частіше був хвилеподібним — з мерехтінням симптоматики і періодичний — з повною дезорієнтировкою в обстановці.
  9. Затяжний (тяжкий) перебіг психозу спостерігався в обох групах (частіше — в другій).


© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211