НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

АЛГОРИТМ ДІЙ ЕКСПЕРТІВ НА ЕТАПІ ПРИЙНЯТТЯ ДО ПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

А. В. Каніщев

* Публікується за виданням:
Каніщев А. В. Алгоритм дій експертів на етапі прийняття до провадження комплексної судової психолого-психіатричної експертизи // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19, № 1. — С. 163–164.

Проведене нами раніше дослідження практики призначення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ) у кримінальному провадженні засвідчило, що у значній кількості випадків постанови судово-слідчих органів про призначення таких експертиз складаються з істотними порушеннями (А. В. Каніщев, 2012).

За нашими даними, приблизно у чверті випадків відповідні доручення судово-слідчих органів мали істотну внутрішню неузгодженість, яка унеможливлювала проведення КСППЕ — або призначалась однорідна судово-психіатрична експертиза (замість КСППЕ), або постанова містила експертні питання лише до судово-психіатричних експертів (за відсутності питань до психологів — судових експертів).

Очевидно, що у подібних випадках експерти не мали формальних правових підстав для проведення КСППЕ.

Разом із тим ми практично не зустрічали випадків подання експертами клопотань з приводу уточнення доручення (постанови, ухвали) про призначення експертизи, навіть у згаданих ситуаціях очевидної внутрішньої неузгодженості таких доручень. Між тим таке право експерта прямо передбачено кримінальним процесуальним законодавством. Так, згідно з ч. 7 ст. 69 КПК України, у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.

У цьому зв’язку постає питання щодо належних дій експертів у разі отримання доручення про призначення експертизи, оформленого з недоліками, та способів усунення цих вказаних недоліків.

На нашу думку, рішення щодо прийняття експертизи до провадження та про вибір відповідного формату експертизи повинно прийматися експертами з обов’язковим урахуванням родового найменування призначеної експертизи та характеру питань, поставлених на її вирішення.

Так, якщо слідчим (судом) призначена КСППЕ і на вирішення експертів поставлені питання як психіатричного, так і психологічного характеру, експерти мають усі підстави прийняти цю експертизу до провадження саме як КСППЕ.

У випадку, якщо у справі призначена судово-психіатрична експертиза, однак на її вирішення поставлені питання як психіатричного, так і психологічного характеру, така експертиза повинна бути проведена як однорідна судово-психіатрична, а у її висновку слід зазначити, що питання психологічного характеру виходять за межі компетенції судово-психіатричних експертів.

Якщо ж слідчим або судом надане доручення (постанова, ухвала) про призначення КСППЕ, але експертні питання стосуються лише однієї експертної галузі (судової психіатрії або судової психології), експерти повинні відповідно до ч. 7 ст. 69 КПК звернутися до органу, який призначив експертизу, із клопотанням про уточнення доручення. У цьому клопотанні по можливості викладаються пропозиції щодо оптимального формату експертизи у справі з урахуванням поставлених перед експертами питань. Без відповідного уточнення доручення експертиза до провадження не приймається. Слід зазначити, що в окремих випадках (передусім на етапі досудового розслідування) для уточнення доручення може бути достатньо і усного роз’яснення експерта.

Дотримання вказаного алгоритму дозволить, з однієї сторони, уникнути помилок процесуального характеру, а з іншої сторони — зменшити зайве навантаження на експертів.

Адреса для листування:
editor@psychiatry.ua

Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211