НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХІАТРІЇ Русская версия     English page

Понад 1000 повнотекстових наукових публікацій
 

Публікації
Співробітництво

   
Первомайський Віталій Борисович

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Віталій Борисович

Науковий ступінь,
вчене звання
Доктор медичних наук (1996)
Професор (2008)
Практична кваліфікація Судовий експерт вищого кваліфікаційного класу (1996)
Професійна діяльність
  Луганська обласна клінічна психоневрологічна лікарня:
 • дільничний лікар-психіатр (1968–1975)
 • в. о. завідувача відділення судово-психіатричної експертизи (1975–1976)
 • завідувач поліклінічного відділення (1976–1978)
  Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1:
 • лікар-психіатр психіатричного відділення (1978)
 • завідувач психіатричного відділення (1978–1981)
 • заступник головного лікаря з експертизи (1981–1985)
  Київський міський центр судово-психіатричної експертизи:
 • голова стаціонарної судово-психіатричної експертної комісії (1998–2010)
  Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології,
  відділ судово-психіатричних експертиз:
 • старший науковий співробітник (1985–1986)
 • завідувач відділу (1986–2010)
Наукові інтереси Методологічні та методичні питання судово-психіатричної експертизи, осудність, неосудність, обмежена осудність, дієздатність, недієздатність, обмежена дієздатність, комплексна психолого-психіатрична експертиза афекту, експертиза моральної шкоди, посмертна експертиза у цивільному процесі, інші види судово-психіатричної експертизи, наукова експертиза судово-психіатричних документів.
Публікації 157 наукових публікацій, у тому числі 106 — у провідних фахових виданнях України та країн СНД; 5 монографій.
Телефон +380 (67) 239–66–94 (мобільний)

© «Новини української психіатрії», 2007–2010
Редакція сайту: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211