НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХІАТРІЇ Русская версия     English page

Понад 1000 повнотекстових наукових публікацій
 

Публікації
Співробітництво

   
Ілейко Володимир Ростиславович

ІЛЕЙКО Володимир Ростиславович

Науковий ступінь,
вчене звання
Доктор медичних наук (2006)
Старший науковий співробітник (1999)
Практична кваліфікація Судовий експерт вищого кваліфікаційного класу (2002)
Лікар — судово-психіатричний експерт вищої кваліфікаційної категорії (1995)
Професійна діяльність
  Всесоюзний НДІ загальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського:
 • клінічний ординатор (1982–1984)
  Васильківська ЦРЛ Київської області:
 • дільничний лікар-психіатр (1984–1986)
  Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології,
  відділ судово-психіатричних експертиз:
 • молодший науковий співробітник (1986–1991)
 • науковий співробітник (1991–1992)
 • старший науковий співробітник (1992–1998)
 • провідний науковий співробітник (1998–2010)
 • головний науковий співробітник (2010)
 • завідувач відділу (2010–2013)
Наукові інтереси Судово-психіатрична експертиза у кримінальному та цивільному процесі.
Публікації 92 наукові публікації; 1 монографія.
Кандидатська дисертація «Симуляція психічних розладів психопатичними особистостями у судово-психіатричній клініці» (Москва, 1991).
Докторська дисертація «Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі (питання теорії і практики)» (Київ, 2005).
Громадська діяльність
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 (із захисту докторських та кандидатських дисертацій) (2007–2013)
 • Голова комісії з питань етики Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології (2011–2013)
 • Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Архів психіатрії» (2011–2013)
 • Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «судово-психіатрична експертиза» (2005–2007)
Телефон +380 (50) 655–54–34

© «Новини української психіатрії», 2007–2013
Редакція сайту: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211