НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХІАТРІЇ Русская версия     English page

Понад 1000 повнотекстових наукових публікацій
 

Публікації
Співробітництво

   

КАФЕДРА ПСИХОТЕРАПІЇ
Харківської медичної академії післядипломної освіти

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

  • Михайлов Борис Володимирович, завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей «психотерапія» та «медична психологія»;
  • Кришталь Євгеній Валентинович, доктор медичних наук, професор;
  • Андрух Георгій Павлович, кандидат медичних наук, доцент;
  • Сарвір Інна Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент;
  • Романова Ірина Василівна, кандидат медичних наук, асистент;
  • Андрух Павло Георгійович, кандидат медичних наук, асистент;
  • Гавриленко Марина Анатоліївна, кандидат медичних наук, асистент;
  • Селюкова Тетяна Василівна, старший лаборант.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра проводить цикли первинної спеціалізації, передатестаційні цикли зі спеціальності «психотерапія» та цикли тематичного удосконалення із загальних та спеціальних питань психотерапії та психокорекції у різних розділах загальносоматичної, спортивної, курортної, сімейної медицини, основ психоаналізу тощо.

Щорічно на кафедрі навчаються від 350 до 400 слухачів.

НАУКОВА РОБОТА

Сфера наукових інтересів кафедри: розробка питань клініки, сано- і патогенезу розладів психічної сфери, психосоматичні та соматопсихічні взаємовідносини, розробка новітніх психотерапевтичних технік та організаційних форм психотерапевтичної мережі. Питання соціальної психіатрії, психопрофілактики, медичної психології, медичних наслідків катастроф.

На кафедрі виконується планова науково-дослідна робота за темою «Сучасні клінічні прояви тривожно-депресивних розладів, патогенетичні механізми їх розвитку та розробка критеріїв діагностики, прогнозу перебігу і реабілітації».

Щорічно кафедрою проводяться традиційні всеукраїнські науково-практичні конференції «Платоновські читання».

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-діагностична робота проводиться на 16 клінічних базах (м. Харків, Харківська область, м. Київ) у вигляді консультативної та терапевтичної допомоги хворим психіатричного і психоневрологічного профілю.

проводяться психотерапевтичні лікувальні сеанси хворим неврологічного, кардіологічного, хірургічного, педіатричного та інших профілів.

Основна клінічна база кафедри — Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці».

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ


Адреса:
Кафедра психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти
Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці»
пров. Балакірєва, 5, м. Харків, 61018, Україна.

Телефони:
+380 (57) 343–41–44
+380 (57) 349–44–23© «Новини української психіатрії», 2002–2017
Редакція сайту: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211