НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХІАТРІЇ Русская версия     English page

Понад 1000 повнотекстових наукових публікацій
 

Публікації
Співробітництво

   

Кафедра психотерапії ХМАПО »

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У 2011 РОЦІ

У 2011 році на кафедрі психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти заплановані такі курси підвищення кваліфікації:

№№ Назва циклу Вид підготовки Тривалість
(у місяцях)
Початок Завершення
1. Психотерапія (для психіатрів, невропатологів, наркологів, терапевтів) Спеціалізація 4 10.01.2011 16.05.2011
2. Психотерапія та медична психологія (для лікарів лікувального профілю, психотерапевтів, медичних психологів) Тематичне удосконалення 1 10.01.2011 08.02.2011
3. Психотерапія в спортивній медицині (для лікарів санаторно-курортних установ, лікарів спортивних команд і ЛФД) Тематичне удосконалення 1 09.02.2011 11.03.2011
4. Психотерапія (для лікарів, які атестуються на другу, першу та вищу категорії) Передатестаційний цикл 1 14.03.2011 12.04.2011
5. Аналітично і не аналітично орієнтована групова психотерапія (для психіатрів, психотерапевтів, наркологів, сексопатологів, терапевтів, невропатологів) Тематичне удосконалення 1 14.04.2011 18.05.2011
6. Психотерапія (для лікарів, які атестуються на другу, першу та вищу категорії) Передатестаційний цикл 1 19.05.2011 17.06.2011
7. Перинатальна психологія і психотерапія вагітних (для лікарів лікувального профілю, медичних психологів, педіатрів, неонатологів) Тематичне удосконалення 0,5 19.05.2011 02.06.2011
8. Психотерапія та медична психологія в практиці сімейного лікаря (для лікарів сімейної медицини, педіатрів) Тематичне удосконалення 0,5 03.06.2011 17.06.2011
9. Психотерапія залежності (для психіатрів, наркологів, психотерапевтів) Тематичне удосконалення 1 20.06.2011 20.07.2011
10. Основи психофізіології (для психотерапевтів, нейрофізіологів, наркологів, терапевтів, психіатрів, лікарів відділень функціональної діагностики) Тематичне удосконалення 1 20.06.2011 20.07.2011
11. Психотерапія (для психіатрів, невропатологів, наркологів, терапевтів) Спеціалізація 4 25.08.2011 23.12.2011
12. Психотерапія (для лікарів, які атестуються на другу, першу та вищу категорії) Передатестаційний цикл 1 15.09.2011 14.10.2011
13. Психотерапія в реабілітації психічно хворих (для лікарів лікувального профілю) Тематичне удосконалення 1 15.09.2011 14.10.2011
14. Сімейна психотерапія (для лікарів лікувального профілю) Тематичне удосконалення 0,5 17.10.2011 31.10.2011
15. Гіпносугестивна психотерапія (для лікарів лікувального профілю) Тематичне удосконалення 0,5 01.11.2011 15.11.2011
16. Психотерапія (для лікарів, які атестуються на другу, першу та вищу категорії) Передатестаційний цикл 1 17.11.2011 16.12.2011
17. Діагностика та психотерапія тривожних та депресивних розладів (для лікарів лікувального профілю) Тематичне удосконалення 1 17.11.2011 16.12.2011


ПЛАТНІ ЦИКЛИ У 2011 РОЦІ

№№ Назва циклу Вид підготовки Тривалість
(у місяцях)
Початок Завершення
1. Психотерапія (для психіатрів, невропатологів, наркологів, терапевтів) Спеціалізація 4 10.01.2011 16.05.2011
2. Психотерапія (для лікарів, які атестуються на другу, першу та вищу категорії) Передатестаційний цикл 1 14.03.2011 12.04.2011
3. Психотерапія (для психіатрів, невропатологів, наркологів, терапевтів) Спеціалізація 4 25.08.2011 23.12.2011
4. Діагностика та психотерапія тривожних та депресивних розладів (для лікарів лікувального профілю) Тематичне удосконалення 1 17.11.2011 16.12.2011

Для оформлення на цикли лікарям необхідно мати путівку або направлення адміністрації лікувального закладу, оригінал посвідчення про проходження попередніх циклів підвищення кваліфікації (якщо є), копію диплома; додатково для спеціалізації та передатестаційних циклів (ПАЦ) — копію трудової книжки, сертифіката спеціаліста або свідоцтва про категорію. Усі копії обов’язково повинні бути посвідчені відділом кадрів установи.

Адреса кафедри:
Кафедра психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти
Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці»
пров. Балакірєва, 5, м. Харків, 61018, Україна.

Телефони:
+380 (57) 343–41–44
+380 (57) 349–44–23

© «Новини української психіатрії», 2011
Редакція сайту: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211