НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 13, випуск 4 (45), 2005

Проблемні статті

Педаченко Є. Г., Кущаєв С. В., Хижняк М. В., Яворська С. О.
Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга

Лінський І. В., Мінко О. І.
Основні проблеми, пов’язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні, та шляхи їх розв’язання

Клініка та діагностика нервових хвороб

Богуславский Д. Д.
Методика количественной оценки реабилитационного потенциала у инвалидов вследствие мозгового инсульта

Глєбова О. С., Ткаченко О. В.
Особливості перебігу невротичних та соціально-дезадаптивних розладів у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми при застосуванні в комплексному лікуванні ГАМК-ергічних препаратів

Закрутько Л. І., Меркулова О. Ю., Меркулова В. В.
Лікування симптоматичної епілепсії у віддаленому періоді черепно-мозкової травми

Корсунская Л. Л.
Анализ эффективности комплексного профилактического воздействия ницерголина (сермиона) на функциональные показатели деятельности головного мозга у лиц пожилого возраста

Мар’єнко Л. Б.
Коморбідність при епілепсії

Московко С. П.
Прогресуючий супрануклеарний параліч (синдром Steele–Richardson–Olszewski): описання популяційної когорти хворих

Налча И. И.
Изменения реактивности к гипероксии во время гипербарической оксигенации при различной выраженности клинико-функциональных характеристик вибрационной болезни

Негреба Т. В.
Клиническая эффективность иммуноглобулина при разных типах течения рассеянного склероза

Русина А. В.
Медико-социальные особенности больных трудоспособного возраста, перенёсших мозговой инсульт

Флорикян В. А.
Ультразвуковая допплерография при венозной патологии в отдалённом периоде закрытой черепно-мозговой травмы

Цьоха І. О., Ткаченко О. В.
Особливості застосування нейромідину в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту

Клінічні особливості психічних розладів

Бачериков А. Н., Бровина Н. Н., Матузок Э. Г., Снурников М. Я., Харина Е. В., Кузьминов В. Н., Химчан А. И., Гуржий Т. Ф., Петрюк П. Т., Суслов М. Л., Попова М. Ю., Ситенко Л. Н., Доценко Л. И., Горбунов О. В., Кись А. В.
Некоторые характеристики психически больных, совершивших суицид

Бондарчук А. Г.
Клініко-психопатологічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію, які скоїли аутоагресивні дії несуїцидального характеру, та шляхи попередження самоушкоджень

Дорошенко Н. М.
Судово-психіатричний аналіз ґенезу агресивної поведінки амбулаторних хворих із складним походженням органічного ураження головного мозку

Куприянова И. Е., Агаркова Л. А., Дикке Г. Б.
Скрининговые исследования психического здоровья у женщин с гинекологическими проблемами

Первый B. C.
Ритуальные формы поведения больных невротическими фобиями

Самохвалов А. В.
Структура вегетативных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией (F45.3)

Сойко В. В.
Этнокультуральные факторы патоморфоза психических расстройств при эпилепсии

Оригінальні дослідження

Бахтеева Т. Д.
Личностные особенности у больных невротическими расстройствами женщин

Россихин В. В., Мысько С. Я., Чепенко А. В.
Способ профилактики субоперационной травмы бедренного нерва при реконструктивных вмешательствах на мочеточнике и мочевом пузыре

Конгреси, конференції

Проект рішення науково-практичної конференції ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів «Актуальні проблеми діагностики і лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів» (Харків, травень, 2004 рік)

Петрюк П. Т.
Европейский конгресс «Интеграция людей с ограниченными возможностями в Европе. Пути к работе и занятости» (Германия, Гремсдорф, октябрь 2004)© «Новости украинской психиатрии», 2006
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211