НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 18, випуск 3 (64), 2010

Проблемні статті

Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О.
Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення

Моісеєнко Р. О., Терещенко О. В., Марценковський І. А.
Від спеціалізованої дитячої психіатричної допомоги — до системи охорони психічного здоров’я дітей

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Волошина Н. П., Гапонов И. К.
Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике и прогнозе течения рассеянного склероза в зависимости от пола и возраста больных

Діагностика та лікування психічних розладів

Васильєва Г. Ю.
Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення

Ветрила Т. Г.
Научное обоснование концепции медико-психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с нарушением психического развития

Демченко В. А.
Клініко-психопатологічні особливості психічних розладів у пацієнтів загальносоматичного профілю в аспекті необхідності інтеграції психіатричної допомоги в первинну медико-санітарну мережу

Денисенко М. М.
Клинико-психопатологическая характеристика эндогенных и экзогенных депрессий, сопровождающихся суицидальным поведением

Марценковская И. И.
Гиперкинетическое расстройство как проблема социальной психиатрии

Петриченко О. О.
Особливості самозбережуючої поведінки та профілактичної активності населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях, у віддалений період чорнобильської катастрофи

Проскурина Т. Ю.
Тревожно-фобическое расстройство у подростков

Сонник Г. Т., Скрипніков А. М., Рудь В. О.
Досвід та перспективи розвитку хронобіологічних досліджень у вивченні афективної психічної патології

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Слободянюк П. М.
Патологічний взаємозв’язок між психологічними складовими та психопатологічними особливостями формування алкогольної залежності

Шаповалов В. В. (мол.)
Судова фармація: використання цільової нанотерапії у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я (літературний огляд)

На допомогу практичному лікарю

Егоркина О. В.
Натализумаб (тизабри): новый препарат на рынке Украины для лечения рассеянного склероза

Тези наукового симпозіуму та Пленуму науково-практичного товариства з міжнародною участю «Індикатори якості надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги» (м. Чернівці, 23–25 вересня 2010 р.)

Неврологія

Барыбин В. Ф.
Механизмы регуляторной функции ЦНС

Білоус І. І., Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б.
Лікування діабетичної поліневропатії з додатковим призначенням мілдронату

Булеца Б. А., Адамчо Н. Н., Пулик О. Р.
Поетапне лікування мозкових інсультів

Бучакчийская Н. М., Харченко И. И., Марамуха И. В., Бахарева Л. В., Марамуха В. И., Левадная А. В.
Вертеброневрология на Украине — концепция развития

Вакарчук Г. В., Бесединська О. В.
Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічний інсульт

Вакарчук Г. В., Пашковський В. М., Сидорчук Л. П., Плегуца О. М., Сидорчук Р. І.
Динаміка показників системного гемостазу при ішемічному інсульті

Васильєва Н. В., Прасол Ю. Г., Яремчук О. Б., Білоус І. І.
Досвід використання еспа-ліпону у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

Волошина Н. П., Негреба Т. В., Ткачёва Т. Н., Гапонов И. К., Воробьёва Т. Г., Вельковская Л. И.
Гендерные различия в структуре дебютов у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза

Волошина Н. П., Негреба Т. В., Ткачёва Т. Н., Гапонов И. К., Воробьёва Т. Г., Вельковская Л. И.
Особенности рецидивирующего течения рассеянного склероза у мужчин и женщин

Волошина Н. П., Терещенко Л. П., Негреба Т. В., Ткачёва Т. Н., Гапонов И. К., Воробьёва Т. Г., Вельковская Л. И.
Гендерные различия преморбидного анамнеза при рецидивирующем течении рассеянного склероза

Волошина Н. П., Егоркина О. В., Михайлов А. И.
Общие механизмы развития нейродегенеративных заболеваний

Горб А. Л.
До питання забезпечення якості діагностики та лікування гострих в’ялих паралічів у дітей

Григорова И. А., Куфтерина Н. С.
Динамика клинико-когнитивных нарушений при последствиях закрытой черепно-мозговой травмы средней степени тяжести на фоне проводимой терапии

Деревецкая В. Г., Реминяк И. В.
Патогенетические механизмы развития ДЭ у больных с фибрилляцией предсердий

Дзяк Л. А., Сирко А. Г., Сук В. М.
Индикаторы качества оказания медицинской помощи больным с тяжёлой черепно-мозговой травмой

Дзяк Л. А., Сірко А. Г., Сук В. М.
Сучасні принципи профілактики вторинних ішемічних ушкоджень головного мозку в гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми

Дмитрієва О. В., Здесенко І. В.
Особливості порушень нервової системи у хворих з асимптомними інфарктами на тлі артеріальної гіпертензії

Дубенко О. Е., Дубенко Е. Г., Сотников Д. Д.
Распространённость мигрени в Сумской области Украины

Дубівська С. С.
Зміни когнітивної функції у пацієнтів при проведенні операції в умовах загальної анестезії

Евтушенко С. К., Гончарова Я. А., Симонян В. А., Филимонов Д. А., Грищенко А. Б.
Современные аспекты аддитивной терапии рассеянного склероза

Евтушенко С. К., Иванова М. Ф., Симонян В. А., Мурадян И. Э.
Нарушения мозгового кровообращения у молодых женщин, принимавших гормональные контрацептивные средства

Євтушенко С. К., Грищенко А. Б., Вінокуров Д. Л., Ревякіна О. Г., Гончарова Я. А., Марусиченко В. В.
Особливості стану пре- та інтрацеребральних судин і церебральної гемодинаміки у хворих на розсіяний склероз та спосіб їх корекції

Ежова В. А., Царёв А. Ю., Куницина Л. А., Мирзоян С. А., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Желдаков A. M.
Результаты психофизической реабилитации больных церебральным атеросклерозом в условиях курорта

Завгородний А. А.
Восстановительная терапия речевых нарушений

Завгородній О. О.
Кінестезіометри і кінезістимуляційна терапія

Засуха В. О., Балицький О. П.
Застосування високочастотної ритмічної транскраніальної магнітної стимуляції у діагностиці та реабілітації хворих на інфаркт мозку в гострому та ранньому відновлювальному періодах

Засуха В. О., Балицький О. П., Фещенко Г. В., Саєнко І. В., Козловська І. Б.
Застосування гравітаційного костюму «Регент» у лікуванні і реабілітації хворих на ішемічний інсульт

Засуха В. О., Мокринський Р. А., Балицький О. П., Мазур О. В., Дубініна Л. В., Лук’янчук І. В.
Патогенетичні особливості больових вертеброгенних синдромів попереково-крижового відділу хребта

Зозуля І. С., Мардзвік В. М.
Летальні випадки інсульту в молодому віці

Кобись Т. О., Мяловицька О. А., Сепехрі С.
Особливості активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи його корекції

Коленко О. І., Коленко Ф. Г.
Вторинна контрактура мімічних м’язів: діагностика, лікування

Колосинська О. О., Піщиков В. А., Логановський К. М.
Основні напрямки удосконалення лікувально-профілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кривецька І. І., Пашковський В. М., Яремчук О. Б., Жуковський О. О.
Ефективність застосування валацикловіру у хворих з синдромом Рамзея–Ханта

Кричун І. І., Пашковський В. М., Прасол Ю. Г.
Плазмовий вміст молекул адгезії у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії

Куцак А. В., Бахарева Л. В., Бучакчийська Н. М.
Немоторні прояви хвороби Паркінсона

Левченко И. Л., Негреба Т. В.
Иммунный статус у лиц разного пола при рецидивирующем течении рассеянного склероза

Левченко І. Л.
Гендерні відмінності надсегментарної вегетативної регуляції у хворих з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу

Левченко І. Л.
Сучасні принципи діагностики та лікування хронічних нейроінфекцій

Линская А. В.
Ультрасонографические предикторы ишемического мозгового инсульта

Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю., Дельва І. І., Саник О. В., Мороз О. П.
Залежність перебігу та наслідків ішемічних інсультів від строків госпіталізації

Луцкий И. С., Евтушенко С. К., Луцкий Е. И., Морозова А. В.
Влияние длительного производственного напряжения на состояние стрессорных систем и когнитивные функции у машинистов магистральных локомотивов

Малахов В. О., Завгородня Г. М., Волох Ф. О.
Сучасний стан та перспективи нейрореабілітації у Харківському регіоні

Малахов В. О., Монастирський В. О., Володарська Н. М.
Гострофазова відповідь імунонейроендокринної системи при гострій церебральній ішемії

Марамуха В. И.
Эффективное лечение неврологических проявлений грыж межпозвонковых дисков поясничной локализации

Марковская Е. В., Шапкин А. С.
Ферментативный дисбаланс у больных рассеянным склерозом

Мельник Т. М.
Нейровизуализационные феномены у пациентов с диабетической энцефалопатией

Мельник Т. М., Михайличенко Т. Е., Никитенко Д. В., Сирота Н. В.
Влияние ожирения на качество жизни больных сахарным диабетом 2 типа

Мироненко Т. В., Федорковская Б. О.
Лечение лёгких когнитивных расстройств у детей с дисциркуляторной энцефалопатией, рождённых в семьях участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Мироненко Т. В., Мироненко М. О.
Опыт применения препарата мемоплант-форте в системе реабилитации пациентов, перенёсших ишемический инсульт на фоне сахарного диабета II

Михалойко О. Я., Герасимчук Р. Д., Чмир Г. С., Геник С. І.
Ефективність тромболітичної терапії при гострому ішемічному інсульті

Мищенко Т. С., Дмитриева Е. В.
Клинико-патогенетические аспекты развития асимптомных инфарктов головного мозга у больных с артериальной гипертензией

Міщенко Т. С.
Критерії якості надання допомоги хворим на мозковий інсульт

Міщенко Т. С., Міщенко В. М.
Критерії виходів ішемічного інсульту

Мищенко Т. С., Песоцкая Е. В., Харина Е. В., Линская А. В.
Полиморфизм клинико-неврологических проявлений пролапса митрального клапана

Мошенська О. П., Зозуля І. С.
Основні причини виникнення фатального ішемічного інсульту

Мяловицька О. А., Лобанова І. С.
Прогнозування ризику розвитку трансформації гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз

Наврузов М. Б.
Особенности формирования паранеопластических полиневропатий при злокачественных новообразованиях молочной железы

Назарчук І. А.
Оцінка серцево-судинної реактивності у хворих з хронічною цереброваскулярною патологією і її клінічне значення

Олексюк-Нехамес А. Г., Сон А. С., Стоянов О. М., Левіщенко В. С.
Діагностика вегетативних проявів поліневропатій методом викликаного шкірного потенціалу

Пантелеєнко Л. В., Соколова Л. І.
Детермінанти якості життя хворих через рік після перенесеного ішемічного інсульту

Пашковська Н. В., Пашковський В. М.
Досвід застосування цитиколіну у комплексному лікуванні хворих на діабетичну енцефалопатію

Пашковський В. М., Кричун І. І., Мудрик З. А.
Показники стану ренін-ангіотензинової системи у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії

Перцев Г. Д.
Особенности определения психической активности у больных с отдалёнными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы

Перцев Г. Д.
Функционально-диагностическое значение сенсорно-болевой адаптации при сегментарном поражении вегетативной нервной системы

Пітик М. І., Пітик О. М.
Фактори фармакорезистентності і їх вплив на якість лікування епілепсії у дітей

Полякова Л. А.
Клініко-електрофізіологічні кореляції у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі

Померанцева Т. И., Винницкая О. А., Можаева Н. Г., Фоменко Н. Н., Шуйская И. Г., Скоробогатова О. В., Назаренко Е. Н.
Церебрастенический синдром детского и подросткового возраста

Померанцева Т. И., Перфилов А. П. , Задорожная Т. Д.
Морфологические изменения головного мозга у новорождённых, перенёсших внутриутробную гипоксию, обусловленную плацентарной недостаточностью вследствие экстрагенитальной и акушерской патологии матери

Прасол Ю. Г., Васильєва Н. В.
Лікування вторинної попереково-крижової радикулопатії за допомогою комплексних блокад

Пулик О. Р., Гирявець М. В.
До питання якості життя хворих після перенесеного інсульту

Пшук Н. Г., Стукан Л. В.
Вивчення якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Сергиенко О. В., Шалашова И. В., Дьяченко Л. И., Офицерова Ю. В.
Пути развития и задачи медицинской науки в Украине

Самосюк И. З., Самосюк Н. И., Чухраева Е. Н., Фёдоров С. Н.
Медицинская реабилитация больных инсультом на различных этапах его развития

Сон А. С., Солодовнікова Ю. А.
Оптимізація якості надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом

Статинова Е. А., Кочкарёва Е. С.
Хронический панкреатит и его неврологические осложнения

Статинова Е. А., Фоминова Н. В.
Способ прогнозирования течения ишемического инсульта в остром периоде с помощью динамической магнитно-резонансной ангиографии

Статинова Е. А., Омельченко Р. Я., Селезнёва С. В.
Органически-аффективные расстройства при рассеянном склерозе

Сухоносова О. Ю., Сальникова В. В.
Якість надання неврологічної допомоги дітям, хворим на епілепсію, в Харківській області

Танцура Л. М., Гроховський В. В., Привалова Н. М., Пилипець О. Ю.
Можливості покращання когнітивного та соціального функціонування дітей з епілепсіями

Терещенко Л. П.
Использование препарата цереброкурин в комплексном лечении больных с периферической полиневропатией

Терещенко Л. П.
Применение препарата Пропес в лечении больных с хроническими нейроинфекциями

Товажнянская Е. Л., Дубинская О. И.
Состояние церебральной сосудистой реактивности у больных с диабетической энцефалопатией

Третьяков Д. В.
Генетичні аспекти комплексного вивчення епілепсії у дітей

Федосєєв С. В.
Структура больового синдрому та фактори формування хронічного болю у хворих на розсіяний склероз

Федосеев С. В.
Диагностика и методы оценки боли в спине (дорсалгии)

Фернандес де Ривес С. Ф.
Дифференцированная терапия функциональных тикозных гиперкинезов

Філіпець О. О., Пашковський В. М., Жуковський О. О., Колесник В. В.
Співвідношення показника соматичної коморбідності з тяжкістю неврологічних проявів і летальністю в гострому періоді ішемічного інсульту

Чернецький В. К., Хоменко О. Д., Мудрик З. А., Дикусаров І. К., Кардащук Н. І., Шваб Н. А.
Ефективність гірудотерапії у комплексному лікуванні рецидивуючих дискогенних попереково-крижових радикулопатій з порушенням спинального кровообігу у осіб літнього віку

Чернецкий В. К., Пашковский В. М., Кривецкая И. И., Паляница В. Н., Филипец Е. А.
Решённые и нерешённые вопросы вторичной профилактики транзиторных ишемических атак и ишемических инсультов

Чупровська Н. Ю.
Застосування протоколу діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у медичних закладах України

Шевага В. М., Паєнок А. В., Кухленко О. Я.
Стан когнітивних функцій в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості

Яремчук О. Б., Васильєва Н. В., Кривецька І. І., Білоус І. І.
Нейропсихологічний статус хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в динаміці комплексного лікування

Психіатрія

Акименко Е. А.
Доказательства наследственной составляющей в суицидогенезе больных шизофренией с помощью генетических методов исследования и метода голографической интерференционной микроскопии

Алиева Т. А.
Критерии эффективности медико-психологической коррекции дезадаптации детей подросткового возраста

Байбарак Н. А.
Варіант періодизації етапів перебігу рекурентного депресивного розладу

Бачериков А. Н.
Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств у матерей несовершеннолетних детей

Бачериков А. М., Лакінський Р. В., Матузок Е. Г.
Завершені суїцидальні спроби у популяції психічнохворих у місті Харкові (2008–2009 роки)

Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакінський Р. В.
Порівняльний аналіз жінок із депресією та їх дітей із практично здоровими жінками та їхніми дітьми

Бачериков А. М., Ткаченко Т. В.
Вплив депресивного розладу матері на сімейне функціонування

Беро С. Я., Никифорова Е. Г.
Оценка эффективности и качества комплексного лечения у шахтёров с органическими психическими расстройствами, возникшими в результате техногенных аварий

Беро М. П., Сорока В. В.
Оценка эффективности семейной психотерапии в комплексном лечении жертв насилия в семье

Боднар Л. А.
Особливості тривожності у пацієнтів з дефектами та деформаціями зовнішнього носа

Брагин Р. Б., Брагина А. И. Тахташова Д. Р.
Попытка систематики позитивных эффектов религиозной веры относительно психического здоровья

Букреев В. И., Серикова О. И.
Некоторые аспекты особенностей лечебной тактики у больных с двойным диагнозом

Витенко И. С.
Структура дезадаптивных реакций у врачей семейной медицины

Гавенко В. Л., Бойко В. В.
Качество жизни и дезадаптивные, психосоматические расстройства у врачей хирургов

Гавенко В. Л., Гавенко Н. В., Бойко В. В.
Качество жизни как один из основных факторов развития расстройств адаптации и другой психической патологии у студентов

Герасименко Л. О.
Ціннісні орієнтації у пацієнтів косметичної хірургії

Гринь К. В.
Динаміка депресивної та тривожної симптоматики у пацієнтів з депресивними розладами при лікуванні препаратом мелітор

Гринько Н. В.
Акцентуації характеру у пацієнтів з поєднаною патологією серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту

Гуменюк Л. Н., Редзанова Т. Э.
Тревожные и депрессивные расстройства непсихотического уровня у студентов экономического факультета в условиях реформирования высшего образования

Гуменюк Л. Н., Рослякова В. А.
Особенности психоэмоционального состояния пациентов с опухолями челюстно-лицевой области

Гуменюк Л. Н., Строевский В. А.
Макро- и микросоциальные факторы формирования ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных

Демченко В. А.
Клініко-соціальна характеристика хворих на психічні розлади в загальномедичній практиці — «узагальнення портрета» пацієнта з психічними розладами в первинній медичній мережі

Демченко О. А.
Организация психотерапевтической помощи в условиях санаторной школы-интерната для детей, больных сахарным диабетом 1 типа

Демченко О. А.
Психологический скрининг в изучении психического и соматического состояния у детей, больных сахарным диабетом 1 типа

Деркач В. Г., Азов Ю. Ф., Левицька А. П.
Поєднання мемантину і цитофлавіну у лікуванні хвороби Альцгеймера

Деркач В. Г., Деркач А. В., Калуцький В. В., Курик В. І.
Терапія судинної деменції

Дищук І. П., Калуцький В. В., Ніколенко П. Т.
До питання організації медичної допомоги хворим на соматоформні та психосоматичні розлади у Чернівецькій області

Дубенко О. Е., Михайлова Э. А., Степанченко К. А.
Инновационный метод коррекции клинико-психологических нарушений у подростков с головной болью напряжения

Егоров А. А.
Лечение психопатологических расстройств у больных раком шейки матки

Ежов А. В.
Специфика клинической трансформации нейросифилиса — особенности ранней диагностики

Иванова Н. Н.
Психодинамические подходы к пониманию депрессии

Ігрунова Є. Л.
До обґрунтування актуальності створення системи медико-психологічної підтримки вагітних жінок із загрозою переривання вагітності

Ісаков Р. І.
Якість життя пацієнтів, хворих на шизофренію

Казакова С. Е.
Патоморфоз дебюта прогрессивного паралича

Казакова С. Е.
Дебют нервной анорексии в рамках эндогенного процесса

Карвацька Н. С.
Рівень особистісної і реактивної тривожності у хворих на соматоформні розлади

Карвацька Н. С.
Терапевтична резистентність хворих із невротичними, пов’язаними зі стресом та соматоформними розладами

Карвацька Н. С.
Особливості клініки, діагностики, лікування хворих зі змішаним тривожним і депресивним розладом

Коваленко І. В., Мазур О. В., Коваленко М. В.
Патоморфоз невротичних та психосоматичних розладів

Кожина А. М., Гайдук Л. М.
Современные подходы к терапии депрессивных расстройств

Кожина А. М., Гайчук Л. М., Самардакова Г. А.
Роль психообразовательных программ в оказании психиатрической помощи

Колядко С. П.
Психотерапевтична корекція у хворих на невротичні розлади і пароксизмальні стани в клінічній картині

Коростий В. И.
Клинико-патогенетические особенности психических нарушений при различных психосоматических заболеваниях у молодых лиц

Коростий В. И., Соколова И. М., Тимченко А. В., Бровко Т. П.
Модель реализации мультидисциплинарного подхода к лечению психосоматических заболеваний в научно-практическом медицинском центре Харьковского национального медицинского университета

Кудинова Е. И.
Эффективность системы психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы и паническим расстройством

Лещина И. В.
Оценка качества жизни студенческой молодёжи

Логановський К. М., Чупровська Н. Ю., Бомко М. О., Чумак С. А., Антипчук К. Ю.
Удосконалення діагностики та лікування психічних розладів у постраждалих внаслідок радіаційних аварій

Малыхина Н. А., Малыхин А. В., Шахмаев А. Е.
Патогенетические механизмы формирования депрессивных расстройств эндогенного регистра на базе скрининговой оценки кровообращения и метаболизма, основанной на термометрии активных точек

Малюта Л. В.
Психотерапевтична корекція депресивних порушень у хворих на невротичні розлади

Маркова М. В., Ветрила Т. Г.
Варианты семейного взаимодействия, формирующиеся в семьях с «особым» ребёнком

Маркова М. В., Діхтяр В. О.
Особливості сімейної взаємодії та адаптації в родині у пацієнтів, хворих на шизофренію, з точки зору психотерапевтичного потенціалу сім’ї

Маркова М. В., Книш Н. В.
Щодо зв’язку актуального психоемоційного статусу жінок, які перенесли ішемічний мозковий інсульт, та стану їх сімейної взаємодії

Маркова М. В., Коломієць В. П.
Тип темпераменту як визначальний критерій виду порушення комунікації у чоловіків з сексуальними розладами різного ґенезу

Маркова М. В., Кужель І. Р.
Ситуативно-соматичний та психолого-особистісний фактори у плануванні медико-психологічної допомоги інкурабельним онкологічним хворим

Марута Н. А., Явдак И. А.
Особенности формирования аутоагрессии у больных депрессивным эпизодом пожилого возраста

Марута Н. О., Панько Т. В., Федченко В. Ю.
Аспекти психотерапевтичної корекції тривожно-фобічних розладів з урахуванням особливостей факторів психічної травматизації

Мельник В. И., Мельник А. В.
К вопросу социальной реабилитации психически больных, совершивших общественно опасные действия

Михайлов Б. В.
Проблема оценки эффективности и качества оказания психотерапевтической помощи

Михайлов В. Б.
Современные принципы психотерапевтичной реабилитации непсихотических психических расстройств у больных, перенёсших инфаркт миокарда и мозговой инсульт

Михайлов Б. В., Григорович А. А.
Повышение качества психокоррекционных программ больных с посттравматическими стрессовыми расстройствами

Михайлова Е. А., Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителёв Д. А., Матковская Т. Н., Федкевич О. В.
К проблеме депрессии у детей 7–11 лет

Михайлова Е. А., Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Кудь В. С., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Шаповалова Н. О.
Роль нових психосоціальних технологій в реабілітації підлітків з девіантною поведінкою

Михайлова Е. А., Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Кудь В. С., Шаповалова Н. О.
Мультидисциплінарний підхід до проблеми суїцидальної поведінки у сучасних підлітків

Михайлова Э. А., Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителёв Д. А., Матковская Т. Н., Степанченко К. А.
Критерии оценки терапевтического вмешательства у подростков с невротической депрессией

Міхановська Н. Г.
Шляхи удосконалення психіатричної допомоги дітям раннього віку

Мозговая Т. П.
Роль вегетативной дисфункции в формировании когнитивного дефицита у подростков с расстройствами поведения

Москаленко К. І., Хаустова О. О.
Життєстійкість особистості як чинник у системі реабілітаційної роботи з пацієнтами з фізичною травмою

Педак А. А., Пинчук Е. В., Педак А. А.
Критерий качества жизни пациента — как индикатор эффективности терапевтической стратегии

Пітик О. М.
Якість життя і стан психічного здоров’я хворих на гіпотиреоз

Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В.
Оцінка якості психіатричної допомоги очима лікарів-психіатрів

Полшкова С. Г.
Аутоагресія з позицій психосоматики (на прикладі небезпечних видів професій)

Пріб Г. А.
Дисфункція соціальних ролей у пацієнтів, які страждають на психічні розлади

Проскурина Т. Ю., Михайлова Е. А., Мителёв Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В.
Современное представление о патогенезе депрессии у детей и подходы к антидепрессивной терапии

Проскурина Т. Ю., Михайлова Е. А., Матковская Т. Н., Мителёв Д. А., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В.
Некоторые аспекты тревожно-фобического расстройства у подростков

Пшук Н. Г.
Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих

Пшук Н. Г., Мазур О. В.
Клінічні особливості та психотерапевтична корекція депресивних розладів судинного ґенезу

Рудницкий Р. И., Калуцкий В. В., Хмелькова С. М.
Некоторые аспекты лечения рексетином

Русіна С. М., Деревенко С. О.
Аспекти надання психіатричної допомоги особам допризовного і призовного віку

Русіна С. М., Деревенко С. О., Русіна Р. А.
До питання оптимізації якості життя хворих на шизофренію

Ряполова Т. Л.
Ранняя психосоциальная реабилитация больных шизофренией

Савин А. А., Гуменюк Л. Н.
Особенности адаптационно-компенсаторных механизмов у больных параноидной шизофренией с первыми психотическими эпизодами

Савка С. Д.
Особливості діагностики депресії при шизофренії та аспекти надання психіатричної допомоги

Сазонов С. О.
Засоби оцінки ефективності лікування та допомоги хворим у виборі терапевтичних підходів при депресивних розладах

Сєрікова О. І.
Клінічні предиктори несприятливого перебігу біполярного афективного розладу I типу

Серікова О. С.
Погляди на соціальне становище душевнохворих у студентів-медиків

Сінайко В. М., Земляніцина О. В.
Корекція проявів метаболічного синдрому у хворих на параноїдну шизофренію

Скоробреха В. З., Стоянов А. Н.
Диссоциация, конверсия, истерия — проблемы терминологии?

Сотніченко В. В.
Ресурс сімейної підтримки пацієнта з шизофренією як критерій якості надання психіатричної допомоги

Стрельникова И. Н.
Улучшение качества жизни больных эпилепсией

Субаева К. Р.
Клинико-психопатологические варианты аффективных расстройств адаптации среди правонарушителей молодого возраста, находящихся в исправительных колониях разного типа

Субаева К. Р.
Пенитенциарные нарушения адаптации как индикатор качества жизни осуждённых в исправительных учреждениях различного типа

Сухоруков В. І., Привалова Н. М., Лавинськая Л. І.
Деякі нейропсихологічні критерії вибору методів допомоги хворим на енцефалопатії з емоційними розладами

Сухоруков В. І., Назарчук І. А., Бовт Ю. В., Біневська О. М.
Клінічні особливості синдромогенезу емоційних розладів у хворих з енцефалопатіями

Харченко А. В., Денисенко М. М.
Психодіагностичні критерії хворих на рекурентний депресивний розлад з суїцидальною поведінкою

Харченко А. В., Малихіна Н. А.
Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки хворих на рекурентні депресивні розлади

Хаустова О. О., Безшейко В. Г.
Напрямки психотерапевтичної інтеграції

Хаустова О. О., Лазебник І. В.
Феномен гіпервентиляції як облігатний симптом тривожних розладів у пацієнтів з МСX

Хаустова О. О., Орлова Н. М.
Соціальне функціонування та якість життя хворих на шизофренію з ангедонією

Хоменко М. А.
Проблематика вопросов лечения депрессии и профилактики суицидального поведения

Чабан О. С., Хаустова О. О., Степанова Н. М., Жабенко О. Ю.
Поетапна система медико-психологічних заходів в терапії тривожно-депресивних розладів у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями

Чижова С. А., Илиади И. В., Ежов А. В.
Арт-терапевтические методы психосоциальной реабилитации больных шизофренией

Шалашова І. В., Дьяченко Л. І., Сергієнко О. В.
Основні тенденції розвитку охорони психічного здоров’я

Шестопалова Л. Ф., Кожевнівкова В. А., Бородавко О. О.
Дослідження терапевтичного альянсу у лікарів, що працюють у медичному закладі психоневрологічного профілю

Шестопалова Л. Ф., Кожевнівкова В. А., Бородавко О. О.
Особливості терапевтичного альянсу за оцінками хворих на основні неврологічні та психічні розлади

Шиндер В. В.
Сексуальна дисфункція та сімейна дезадаптація у чоловіків з епілептичною хворобою

Юрценюк О. С., Поліщук О. Ю., Пендерецька О. М.
Взаємозв’язок типів реагування на хворобу та суб’єктивних скарг хворих на ішемічну хворобу серця

Юрценюк О. С., Ротар С. С., Блажіна І. Ю.
Взаємозв’язок самопочуття, активності, настрою та особистісної тривожності у хворих з ішемічною хворобою серця

Наркологія

Авраменко А. С., Линский И. В.
Блокаторы опиатных рецепторов длительного действия и стандартные программы реабилитации лиц, зависимых от опиоидов

Артемчук А. А.
Динамика показателей обмена липопротеинов у больных с алкогольной зависимостью как маркеры становления терапевтической ремиссии

Артемчук А. Ф.
Проблема аддиктивных расстройств

Артемчук К. А., Линский И. В.
Сравнительный анализ эффективности различных видов завершающего противоалкогольного лечения

Бараненко О. В.
Ефективність протирецидивної терапії станів алкогольної залежності

Воробьёва Т. М., Павлович С. А., Пайкова Л. Н., Безруков В. Ф., Филимонова Н. Б., Плотников А. Г.
Ассоциация гена hТАS2R38 с аддиктивным поведением и эмоциональными нарушениями

Выглазова О. В., Линский И. В.
Анализ результатов применения теста AUDIT при проведении предварительных и периодических наркологических осмотров

Гайдабрус А. В., Линский И. В.
Сравнительный анализ данных антропометрии у военнослужащих, уволенных в запас, и гражданских лиц, зависимых от алкоголя

Гегешко В. В., Минко А. И.
Вероятность развития синдрома отмены алкоголя с впервые возникшим делирием

Животовська Л. В.
Оцінка клінічних та біохімічних параметрів у хворих із залежністю від алкоголю

Задорожный В. В.
Острая алкогольная энцефалопатия — новые аргументы к определению понятия

Задорожный В. В., Юрченко Н. П.
Клинико-неврологические особенности белой горячки у больных с различными формами злоупотребления алкоголем

Закревский А. П., Цыба И. В., Кобен А. Н., Матеева Н. Е., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Закревская Е. Г.
Лечение первитиновых психозов тиапридом

Закревский А. П., Цыба И. В., Кобен А. Н., Матеева Н. Е., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Матеева Н. Е.
Актовегин в становлении ремиссии у больных пожилого возраста, страдающих зависимостью от алкоголя

Кузьмінов В. Н., Шульга О. О.
Методологічні аспекти оцінки статусу хворих з алкогольною залежністю в гострому психотичному стані

Кузьмінов В. Н.
Особливості стану відміни алкоголю з делірієм в залежності від тривалості зловживання алкоголем перед госпіталізацією

Лесная Н. Н.
Уровни комплайенса лиц с синдромом алкогольной зависимости

Маркова М. В., Пшук Є. Я.
Особливості процесу сприйняття соціальної підтримки хворими, які є залежними від алкоголю

Маркозова Л. М.
Проблема тютюнопаління на сучасному етапі

Маркозова Л. М.
Особливості соціальної мотивації у осіб з алкогольною залежністю

Маркозова Л. М.
Показники якості надання наркологічної допомоги особам з залежністю від психоактивних речовин

Мельник А. В.
Підстави призначення примусових заходів медичного характеру хворим з гострими алкогольним психозами

Мельник В. І., Мельник А. В., Кушнір А. М., Ільїна І. К.
Щодо необхідності та достатності застосування примусових заходів медичного характеру хворим з алкогольними психозами у психіатричній лікарні з суворим наглядом

Минко А. И., Чугай С. Д.
Купирование патологического влечения к алкоголю топилепсином

Мінко О. О.
Психодіагностичні маркери залежності від опіоїдів

Мусієнко Г. О.
Заходи протидії епідемії алкоголізму, наркоманій та відношення до сексу як об’єкта зловживання та проблемного вживання їжі на основі моніторингу процесів їхнього поширення

Овчаренко М. О.
Прогнозування розповсюдженості наркотичної залежності в Луганській області

Овчаренко М. О.
Аналіз розповсюдженості наркотичної залежності в Луганській області та методи її прогнозування

Овчаренко М. О., Сосін І. К., Казакова С. Є., Пінський Л. Л., Овчаренко Т. М.
Взаємозв’язок між вмістом прозапальних цитокінів та показниками перекисіндукованої хемілюмінесценції в сироватці крові у хворих на опіоїдну залежність

Пшук Н. Г., Слободянюк П. М.
Структурно-динамічний та функціональний взаємозв’язок психологічних предикторів алкогольної залежності

Самойлова О. С.
Когортне популяційно-генетичне дослідження процесу формування станів залежності різного походження

Скринник О. В. Серікова О. С.
Особливості перебігу біполярного афективного розладу у пацієнтів, що зловживають алкоголем

Сквира И. М.
Рецидивоопасные клинические состояния ремиссионного периода как индикатор качества лечения пациентов с алкогольной зависимостью

Сосин И. К., Чуев Ю. Ф.
О наркологической ситуации в Украине

Чуев Ю. Ф.
Инновационный вариант противоболевой терапии синдрома отмены опиоидов: результаты предварительного исследования

Чуева Е. Ю.
Оценка эффективности препарата клопиксол при купировании синдрома отмены опиоидов

Шалашов В. В., Литвиненко В. В., Бараненко А. В.
Перспективы использования данных о конкуренции/кооперации между различными видами зависимого поведения в молодёжной среде

Шараневич І. О.
Процес і результати сенсибілізуючої терапії осіб, залежних від алкоголю, в світлі критеріїв доказової медицини© «Новости украинской психиатрии», 2010
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211