НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 18, випуск 4 (65), 2010

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Богданова И. В., Волошина Н. П., Левченко И. Л.
Явления резистентности и зависимости к терапии, возможности коррекции способствующих феноменов при болезни Паркинсона

Бондарь О. Б., Першина Ю. В., Ибрагимова Е. Л., Бондарь Б. Е.
Роль клинических шкал в оценке острого и восстановительного периодов инсульта

Гончарук О. М.
Диференціальна діагностика крововиливів та інфарктів мозочку і стовбуру мозку

Дубенко А. Є., Череватенко Г. Ф., Васильєва О. А., Бабкіна Ю. А.
ЕЕГ-характеристики у хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією

Завгородня Н. І.
Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених

Погорєлов О. В.
Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. Вазонат®

П’ятикоп-Черняєва О. В., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В.
Патогенетичні механізми формування неврологічної перинатальної патології при переношуванні вагітності

Супрун Э. В.
Эффективность цитокиновой церебропротекции при экспериментальном геморрагическом инсульте

Оглядові статті

Михайлов Б. В.
Современное состояние проблемы шизофрении (обзор литературы)

Табачников С. И., Гатицкая А. Э., Зинченко Е. Н.
Современные подходы к лечению и профилактике алкогольной зависимости (обзор)

Діагностика та лікування психічних розладів

Бачериков А. Н., Денисенко М. М.
Клинико-психопатологические, патопсихологические особенности и принципы профилактики суицидального поведения у больных эндогенными и экзогенными депрессиями

Герзанич С. О.
Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності

Гончаров В. Е.
Сравнительный анализ клинической картины органического шизофреноподобного расстройства и шизофренического психоза

Демченко В. А.
Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі «інтегрованої медицини»

Дукельський О. О.
Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій

Кожина А. М., Гайчук Л. М.
Оптимизация оказания помощи больным с биполярной депрессией

Орлова Н. Н.
Принципы лечения пациентов с ангедонией при шизофрении

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Аймедов К. В.
Вікові особливості патологічної схильності до азартної гри

Бачериков А. Н., Кузьминов В. Н., Свидерский М. Ю.
Эффективность препарата «Энерлив» в комплексном лечении больных с зависимостью от алкоголя, перенёсших острый психоз

Мінко О. І., Лінський І. В.
Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстеження організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну

Петренко В. О., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В.
Судова фармація: вивчення особливостей зловживання психоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп серед жінок

Пшук Є. Я.
Програма психотерапевтичної корекції комунікативних копінг-ресурсів хворих на алкогольну залежність

Федотова И. Ф., Тарасова О. И., Чернышев А. Г.
Магнитно-резонансно-электромиографические корреляции у больных со стенозом поясничного отдела позвоночного канала

Шаповалов В. В. (мол.), Сосін І. К.
Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів

На допомогу практичному лікарю

Бахарева Л. В., Левадная А. В., Чередниченко Н. В., Столбинская О. В., Тарасенко Ю. С.
Опыт применения препарата габантин у пациентов с хронической нейропатической болью

Волошина Н. П., Федосеев С. В., Василовская Л. Ф.
Применение препаратов серии «Карипаин» у больных с дорсопатиями и болевым синдромом в спине

Кожина А. М., Гайчук Л. М.
Опыт применения препарата солерон в терапии шизофрении

Македонська І. В.
Порівняльна характеристика використання карбамазепіну та топамаксу у лікуванні фокальних епілепсій у дітей раннього віку© «Новости украинской психиатрии», 2011
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211