НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 19, випуск 1 (66), 2011

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Бурчинский С. Г.
Возможность достижения сочетанного когнитивного и анксиолитического эффектов как новое направление фармакотерапии в ангионеврологии

Волошина Н. П., Маньковский Д. С., Курик Е. Г.
Неврологическое обследование больных в вегетативном состоянии

Волох Ф. А.
Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с хроническими церебральными ишемиями и дисциркуляторными энцефалопатиями

Дубенко О. Е., Сотников Д. Д.
Сравнительная эффективность различных подходов в профилактическом лечении мигрени

Литвиненко Н. В., Дельва І. І., Дельва М. Ю.
Вплив препарату «Вазонат» на помірні когнітивні розлади при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

Супрун Э. В.
Коррекция ронколейкином неврологических и когнитивных нарушений в условиях билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс

На допомогу практичному лікарю

Зільберблат Г. М., Зінченко О. М., Войтюк Г. І., Лісовенко В. Л.
Сучасні форми надання наркологічної та психіатричної допомоги сільському населенню України

Марута Н. О.
Організація роботи поліпрофесіональної бригади при наданні психіатричної допомоги в Україні

Діагностика та лікування психічних розладів

Абрамов В. А., Ряполова Т. Л.
Оптимизация приспособительного поведения больных с впервые диагностированной шизофренией

Влох І. Й., Цьона А. Р., Даниленко Ю. М.
Особливості транспорту моновалентних іонів крізь мембрану еритроцитів при параноїдній шизофренії в стадії ремісії із астено-депресивною симптоматикою

Гончаров В. Е.
Особенности социальной реабилитации болеющих шизофренией

Данилова М. В.
Клинико-психопатологические закономерности формирования депрессивных расстройств при рассеянном склерозе

Казакова С. Е., Бондарь Р. Б.
Клинико-психопатологические особенности сосудистых психозов

Криворотько Я. В.
Динамика формирования непсихотических психических расстройств у беременных по триместрам беременности

Кудинова Е. И.
Клиника, диагностика и принципы психотерапевтической коррекции соматоформной дисфункции сердечно-сосудистой системы

Мажбиц В. Б.
Психосоциальные аспекты проблемы шизофрении

Марута Н. О., Панько Т. В.
Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку

Михайлов В. Б.
Непсихотические психические расстройства у лиц, перенёсших ишемический мозговой инсульт

Овчаренко М. О., Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М.
Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку

Огоренко В. В.
Проблемы диагностики новообразований головного мозга с психопатологическим типом клинической манифестации опухолевого процесса

Панченко М. С.
Електрошкірна чутливість при вегетативних соматоформних розладах: значення для медико-психологічного моніторингу

Явдак И. А.
Современные подходы к терапии соматизированных депрессивных расстройств

Діагностика та лікування наркологічних розладів

Андрух П. Г.
Особенности эмоциогенеза и характеристики эмоциональных нарушений у лиц с зависимостью от различных видов психоактивных веществ

Влох І. Й., Кулик Б. В., Гуль А. Л., Шпильовий Я. В., Кулик С. Б., Влох С. Р.
Психотерапевтична та фармакотерапевтична корекція тривожно-депресивних розладів при алкогольному параноїді

Друзь О. В.
Психоневрологічні розлади у батьків і ризик формування залежності від опіоїдів у їхніх дітей

Животовська Л. В.
Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистимічними характерологічними особливостями при алкогольній залежності

Лінський І. В., Мінко О. О.
Порівняльна характеристика фоноскопічних особливостей мови, що звучить, у залежних від опіоїдів та практично здорових осіб

Шаповалов В. В., Шаповалова В. О. Сухая М. Ю.
Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність

Шаповалов В. В. (мол.)
Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин

Ювілеї

Друзья и коллеги поздравляют Закревского Александра Павловича с юбилеем© «Новости украинской психиатрии», 2011
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211