НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 20, випуск 1 (70), 2012

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Богданова І. В.
Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона

Григорова І. А., Куфтеріна Н. С.
Особливості застосування ламотрину для профілактики та лікування ускладнень черепно-мозкової травми

Кальбус О. І.
Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу

Літовченко Т. А., Сухоносова О. Ю., Сальникова В. В., Коренєв С. М.
Особливості лікування епілептичних розладів у дівчат, хворих на симптоматичну епілепсію лобної локалізації

Сухоруков В. І., Нікішкова І. М.
Важливість фактору впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (частина I)

Танцура Л. М.
ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу

Федорковская Б. О., Кириллова Л. Г.
Отдельные показатели окислительно-антиоксидантного гомеостаза у детей, рождённых в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Шаймурзин М. Р.
Особенности электромиографического паттерна на стадии начальных и развёрнутых клинических проявлений при наследственных мотосенсорных полиневропатиях у детей

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Байбарак Н. А.
Клініко-типологічні варіанти рекурентного депресивного розладу з довготривалим перебігом

Бездетко Н. В.
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда)

Васякіна Л. О.
Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз

Вербенко В. А., Двирский А. А., Двирский А. Е.
Исследование шизофрении в диссертационных работах сотрудников кафедры психиатрии Крымского медицинского университета (к 75-летию основания кафедры)

Данилова М. В.
Депрессивные расстройства у больных рассеянным склерозом (обзор литературы)

Жабенко Н. Ю.
Изучение параметров агрессивности при ВИЧ-инфекции

Кирилюк С.
Віталофренія при депресії: типовий клінічний випадок

Курило В. О.
Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристики й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами

Марута Н. А., Колядко С. П., Воробьёва Т. М.
Значение эмоционального и пароксизмального мозга в переходных процессах нейродинамических систем при невротических расстройствах

Мішиєв В. Д., Педак А. А.
«Наркотик» чи не «наркотик» золотий стандарт антидепресивної дії — амітриптиліна гідрохлорид? Соціальні, юридичні та медичні аспекти

Огоренко В. В.
Изучение качества жизни больных с новообразованиями головного мозга (обзор литературы)

Сайко Д. Ю.
Особенности клиники депрессивных реакций при болезни Паркинсона

Серикова О. І., Усменцева О. І.
Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання

Сновида Л. Т.
Гендерные особенности факторов суицидогенеза при депрессиях

Сорока В. В.
Обзор современных подходов к диагностике и коррекции последствий семейного насилия у женщин

Шаповалова В. А., Мусоев С. М., Шаповалов В. В.
Судебная фармация: формирование международной нормативно-правовой базы по контролю за оборотом наркотических средств в период 1925–1936 годов

Шарко О. М.
Психопатологічна семіотика та типологія клінічних варіантів посттравматичного стресового розладу на тлі отруєння чадним газом

На допомогу практичному лікарю

Копчак О. О.
Лікування помірних когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом із застосуванням гліатиліну

Марута Н. О., Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В.
Оцінка ефективності ентеросорбції у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до терапії

Панченко М. С.
Методика оцінки ризику соматизації вегетативних соматоформних розладів

Парамош О. В., Громовик Б. П., Пасько О. О.
Фармацевтична діагностика проблем фармакоманії

Шаповалов В. В. (мол.)
Судова фармація: особливості виконання «Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки» (на рівні МОЗ України)© «Новости украинской психиатрии», 2012
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211