НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 20, випуск 2 (71), 2012

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Богданова І. В.
Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу Паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування

Воробйова Т. М., Гейко В. В., Волошина Н. П., Єгоркіна О. В.
Статеві особливості моделювання розсіяного склерозу у тварин у різні періоди передпубертатного віку

Кондрашов А. А., Полищук Н. Е.
Эффективность эпидурального введения стероидов у пациентов с центральными и парамедиальными грыжами межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника, осложненными секвестрированием

Міщенко Т. С., Харіна К. В.
Ефективність і переносимість препарату грінвітал у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Липинская Я. В.
Пароксизмальный тип течения вегетативной дистонии у пациентов с миофасциальной дисфункцией шейно-плечевой локализации: дозозависимый эффект γ-амино-β-фенилмасляной кислоты (ноофена)

Супрун Е. В., Громов Л. О., Супрун О. С.
Аналіз ефективності церебропротекції ронколейкіном при геморагічному інсульті методом кореляційних структур

Сухоруков В. І., Нікішкова І. М.
Важливість фактора впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (частина II)

Танцура Л. М., Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В., Шатілло А. В., Сало С. В., Гроховський В. В., Лук’янцева О. Ю., Трембовецька О. В.
Тактика курації дітей з парціальними та вторинно-генералізованими нападами внаслідок вірусних та паразитарних уражень ЦНС

Томах Н. В., Грицай А. В., Яновская Т. В.
Применение топирамата в профилактическом лечении мигрени

Щеглов Д. В., Гончарук О. М., Мамонова М. Ю.
Порівняльна оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм вертебробазилярного басейну у післяопераційні та ранні віддалені періоди лікування

Юров И. В.
Применение препарата амантадина гидрохлорид у пациентов с болезнью Паркинсона в контексте рациональной фармакотерапии

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Бачериков А. М., Матузок Е. Г., Лакинський Р. В., Ткаченко Т. В.
Суїцидальна поведінка та її профілактика (огляд літератури)

Гегешко В. В.
Предиктори першого епізоду синдрому відміни алкоголю з делірієм

Демченко М. І.
Психологічні та психосоціальні характеристики хворих з постінсультною депресією як основа їх психотерапії

Златковський В. В.
Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих з залежністю від психоактивних речовин

Казаков В. Е.
Психопатоподобные нарушения при черепно-мозговой травме

Курило В. А.
Особенности общения в семье и коммуникативная компетентность супругов как составляющие уровней их психологической совместимости

Марута Н. О., Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В.
Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при корекції нуклеїнатом

Подлубный В. Л.
Клинико-феноменологическая структура непсихотических психических расстройств у работников промышленных предприятий

Сайко Д. Ю.
Клинико-психопатологическая характеристика органических депрессий при болезни Паркинсона

Самойлова О. С.
Методологія багатофакторного лонгітудінального дослідження станів залежності різного походження

Шавлис Н. А.
Особенности медико-психологической коррекции у детей с гиперкинетическими расстройствами

Шаповалов В. В., Шаповалова В. А., Агапов Д. А.
Судебная фармация: изучение проблемы распространения психоактивных веществ через сеть Интернет

На допомогу практичному лікарю

Коваленко О. Є., Рощина Л. П.
Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень у студентів з використанням препарату «Ноофен»

Міщенко Т. С., Харіна К. В.
Гербастрес в лікуванні хворих на вегетосудинну дистонію

Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Липинская Я. В.
Комплексная терапия в восстановительном лечении дорсалгий

Шаповалова В. А., Мусоев С. М., Шаповалов В. В.
Фармацевтическое право: единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года в совершенствовании международной системы контроля над наркотическими средствами

Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Шувера О. В.
Судово-фармацевтичний моніторинг правопорушень у сфері нелегального обігу психоактивних речовин на регіональному рівні

Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Типологічні особливості рольових позицій лікарів в умовах сучасного лікувального процесу© «Новости украинской психиатрии», 2012
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211