НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 21, випуск 1 (74), 2013

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Волошина Н. П., Василовский В. В., Черненко М. Е.
Влияние инфекционного фактора на состояние гематоэнцефалического барьера у больных рассеянным склерозом

Волошин-Гапонов И. К.
Особенности содержания тау-протеина в сыворотке крови больных гепатоцеребральной дегенерацией

Дубенко А. Е., Калашников В. И., Тягнирядко А. К.
Влияние методов постизометрической релаксации на состояние церебральной артериальной гемодинамики в вертебробазилярном бассейне у больных молодого возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника

Мищенко Т. С., Бокатуева В. В., Лебединец В. В.
Особенности структурно-функциональных изменений головного мозга у больных с фатальными кардиоэмболическими инсультами

Мяловицька О. А., Дідкова Ю. П.
Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (оглядова стаття)

Сальникова В. В.
Особенности течения симптоматической парциальной эпилепсии у детей разных возрастных групп

Ходаківський О. А., Черешнюк І. Л.
Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію днк ядер нейронів лобних часток кори за ішемії–реперфузії головного мозку у щурів

Яворська В. О., Черненко І. І., Федченко Ю. Г., Бондар О. Б., Бондар Б. Є.
Зміни у кровопостачанні у хворих, що перенесли бойову черепно-мозкову травму різного ступеня важкості

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Абдряхімова Ц. Б.
Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психічних розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної ї об’єктивної оцінки

Брюханов А. В.
Оптимизация ресоциализации пациентов с психической зависимостью от психоактивных веществ на фоне применения антидепрессанта триттико (тразодон)

Галацан О. В., Шаповалов В. В. (мол.), Омельченко В. О.
Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права

Діхтяр А. Ю.
Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність

Друзь О. В.
Наявність депресивних епізодів в анамнезі і поточний афективний статус осіб, залежних від опіоїдів

Зінченко О. М.
Регіональні особливості захворюваності на психічні та поведінкові розлади сільського населення України

Лобойко Л. И.
Динамика состояния психоэмоциональной сферы женщин в послеродовом периоде в контексте адаптации системы «мать — ребёнок»

Марута Н. А., Панько Т. В.
Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза

Никанорова Ю. В.
Особенности клинико-психопатологической структуры тревожных расстройств с суицидальным поведением

Омельянович В. Ю.
Гендерные особенности влияния алекситимии на структуру механизмов психологической защиты и копинг-поведение у сотрудников ОВД с нарушениями психической адаптации

Піонтковська О. В.
Стан психічного здоров’я батьків дітей з онкологічною патологією

Романів О. П., Хаустова О. О.
Комбінована дія тразодону як фактор підвищення терапевтичної ефективності при лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів у порівнянні з препаратами групи СІЗЗС

Шиндер В. В.
Порівняльна характеристика соматостатевого розвитку подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію та має місце сексуальна дисгармонія

Юр’єва Л. М., Вишниченко С. І.
Акцентуації особистості у працівників органів внутрішніх справ з непсихотичними психічними розладами

Явдак И. А.
Терапевтические возможности использования растительных антидепрессантов в лечении депрессивных расстройств

На допомогу практичному лікарю

Бурчинский С. Г.
Мелатонин и его возможности в неврологической практике

Дёмина Е. В., Розкладка А. И., Журавлёв А. С.
Результаты лечения лиц, подвергшихся длительным звуковым нагрузкам (плееры)© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211