НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 21, випуск 2 (75), 2013

Організація психіатричної допомоги

Лиманкин О. В.
Вопросы развития стационарной психиатрической помощи в России

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Бойко Л. Т.
Иммунологические исследования при аутоиммунных демиелинизирующих заболеваниях нервной системы

Волошин-Гапонов И. К.
Состояние хроматина в клетках буккального эпителия у пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова

Завгородня Г. М.
Досвід медикаментозної корекції постінсультних афазій

Казаков В. Е.
К вопросу о прогнозировании отдалённых последствий черепно-мозговой травмы

Кобись Т. О.
Взаємозв’язок клінічних і магнітно-резонансно-томографічних проявів активності перебігу розсіяного склерозу

Мар’єнко Л. Б.
До проблеми коморбідності мігрені та епілепсії

Міщенко В. М., Деревецька В. Г.
Добове моніторування артеріального тиску у хворих з «німими» інфарктами мозку

Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Липинская Я. В.
Анализ структурно-модифицирующего эффекта комплексной терапии боли в нижней части спины с использованием хондропротекора мукосат neo

Поліщук М. Є., Гончарук О. М., Шкіряк А. А.
Інфузійна терапія в невідкладній нейрохірургії та неврології

Щеглов Д. В.
Динаміка віддалених результатів ендоваскулярного лікування церебральних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з’єднувальної артерії

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Артемчук К. А.
Динаміка редукції синдрому відміни алкоголю під впливом цитофлавіну у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю

Марута Н. А., Никанорова Ю. В.
Суицидальное поведение у больных тревожными расстройствами (клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика, система профилактики)

Сазонов С. О., Байбарак Н. А., Серікова О. С., Назарчук А. Г.
Вітчизняні особливості диференціальної діагностики шизоафективного розладу (перше повідомлення)

Сорока Е. Г.
Особенности коморбидного статуса у шахтёров с органическими непсихотическими психическими нарушениями, перенёсших несчастный случай на производстве

Проблеми психотерапії та медичної психології

Абдряхімова Ц. Б.
Роль копінг-поведінки в розвитку непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного генезу

Беро М. П., Беро С. Я., Волобуев В. В.
Оказание медико-психологической и психотерапевтической помощи пациентам с сочетанной нервно-психической патологией в кабинете «телефона доверия» с использованием психодинамического и психоаналитического подхода

Книш Н. В.
Психосоціальні предиктори деформації сімейної взаємодії жінок, які перенесли мозковий ішемічний інсульт, як мішені подальшої медико-психологічної та сімейної реабілітації

Мартинова Ю. Ю.
Особливості психологічних компенсаторно-адаптаційних механізмів у жінок, які перенесли мастектомію

Піонтковська О. В.
Особливості внутрішньої картини хвороби у дітей різного віку, які страждають на онкологічну патологію

Шурма И. М.
Нарушения психической адаптации у руководящих работников системы здравоохранения

На допомогу практичному лікарю

Галацан О. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Хмелевський М. О.
Фармацевтичне право в державній системі мінімізації судово-фармацевтичних ризиків при обігу лікарських засобів у сільській місцевості

Терещенко Л. П.
Клиническая эффективность и безопасность применения препарата «Мажезик» при вертеброгенном болевом синдроме

Знаменні дати

К 30-летию Европейской психиатрической ассоциации (ЕПА)

Інформація

Афінська декларація з наслідків криз та катастроф для психічного здоров’я

Марута Н. А.
Информация о 21-м Европейском конгрессе психиатров© «Новости украинской психиатрии», 2013
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211