НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Українська версія     English page

Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
 

Публикации
Сотрудничество

   
Український вісник психоневрології

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

Науково-практичний медичний журнал
Том 21, випуск 4 (77), 2013

Проблемні статті

Волошин П. В., Лінський І. В., Мінко О. І., Самойлова О. С., Лінська К. І.
Популяційно-генетичний аналіз формування станів залежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню

Хаустова О. О.
Самогубства та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року

Літературний огляд

Мироненко Т. В., Борисенко В. В., Смирнова М. П.
Психоневрологические изменения в клинике глютенчувствительной целиакии (аналитическое обозрение)

Діагностика та лікування неврологічних розладів

Бохан Н. А., Гребенюк О. В., Казённых Т. В., Алифирова В. М.
Характеристики ЭЭГ в период сна и бодрствования у пациентов с локально обусловленной эпилепсией

Волошин-Гапонов И. К.
Терапевтические возможности и риски применения купренила при лечении болезни Вильсона–Коновалова

Дубенко Е. Г., Дубенко А. Е., Коваленко Д. П., Васильєва О. А.
Можливі варіанти трансформації парціальних епілептичних нападів у дорослих, їх роль в оцінюванні клінічного перебігу епілепсії та їх класифікація

Заболотний Д. І., Паламар О. І., Гук А. П., Гончарук О. М., Оконський Д. І.
Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин

Мар’єнко Л. Б.
Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці

Міщенко Т. С., Лінська Г. В.
Прогностичні можливості фрамінгемської шкали щодо цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України

Никишкова И. Н., Мищенко В. Н.
Предикторы и маркеры асимптомных поражений мозга

Соколік В. В., Воробйова Т. М., Берченко О. Г., Левічева Н. О.
Цитокінові кореляти ефектів нейроалотрансплантації при моделюванні порушень пам’яті введенням гомоагрегатів β-амілоїдного пептиду 1–40

Танцура Л. М., Сало С. В.
Застосування шкали оцінювання психомовного розвитку при обстеженні дітей з когнітивними порушеннями

Черненко М. Е.
Роль гематоэнцефалического барьера при рассеянном склерозе

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Артемчук К. А., Лінський І. В.
Тривале лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів

Білобривка Р. І.
Особливості статевої поведінки чоловіків при психопатіях

Здорик І. Ф.
Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу

Казаков В. Е.
Применение когнитивно-бихевиоральной терапии в реабилитация пациентов в отдалённом периоде после перенесённой черепно-мозговой травмы

Кожина А. М., Зеленская Е. А.
Современные подходы к терапии депрессивных расстройств

Лобойко О. И.
Депрессивные расстройства у больных с синдромом вегетативной дисфункции

Риткіс І. С.
Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку

Слюсарь В. В.
Мотивационные особенности несуицидальных самоповреждений у пациентов с двойным диагнозом: расстройством личности и зависимостью от алкоголя

Сорока В. В.
Клинико-психопатологические особенности невротических реакций у мужчин

Царенко О. М.
Аналіз особистісних, міжособистісних і середовищних чинників в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування у хворих на параноїдну шизофренію

Чистова О. О.
Типологія індивідуально-психологічних особливостей жінок, які страждають на генітальний ендометріоз

Шаповалов В. В., Шувера О. В.
Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (F10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації

На допомогу практичному лікарю

Бездетко Н. В.
Клинико-экономические аспекты генерической замены противоэпилептических препаратов (на примере вальпроатов)

Литвиненко Н. В., Пінчук В. А., Силенко Г. Я.
Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом

Минко А. И., Линский И. В.
Эффективность и безопасность препарата ноофен 500 в лечении больных, зависимых от алкоголя

Нетрусова С. Г.
Аспекты и возможности комбинированной психофармакотерапии

Онищенко І. В.
Організація психокорекційної допомоги хворим на псоріаз

Горобец А.
Болезнь Альцгеймера: современные исследования, достижения и перспективы (по материалам Международного симпозиума по неврологии (США, Калифорния, Сан-Диего, 25–28 апреля 2013 г.)

Уніфіковані клінічні протоколи, клінічні настанови, класифікації

Горанський Ю. І., Дубенко А. Є., Коростій В. І., Літовченко Т. А., Марута Н. О., Мар’єнко Л. Б., Міщенко Т. С., Чабан О. С.
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: діагностика та лікування епілепсії у дорослих (проект). Частина 2

Інформація

Европейский план действий по охране психического здоровья

Визначні дати

Дяченко Л. И.
К 100-летию со дня рождения Чайки Василия Ясоновича, видного организатора психиатрической помощи и главного врача Сватовской психиатрической больницы (1944–1977 гг.)© «Новости украинской психиатрии», 2014
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211